Eindelijk verbod op oplaten ballonnen in Utrecht


Meer­derheid gemeen­teraad steunt PvdD-motie Die (wens)ballon gaat niet op

20 februari 2019

Er komt een verbod op het oplaten van ballonnen in Utrecht. Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt een actuele motie van de Partij voor de Dieren die het college van B&W hier opdracht toe geeft. De gemeente Utrecht zal zich hiermee aansluiten bij een groeiende lijst gemeenten die niet meer willen bijdragen aan het ‘vliegende zwerfafval’ dat veel schade toebrengt aan dieren en natuur.

De Partij voor de Dieren constateert dat er een steeds bredere maatschappelijke bewustwording is van de negatieve invloed van het oplaten van (wens)ballonnen op dieren, natuur en milieu. Dit geldt - in tegenstelling tot wat veel mensen denken – ook voor biologisch afbreekbare ballonnen, die er eveneens jaren over doen om afgebroken te worden. Dit betekent dat dieren ook in deze ballonnen kunnen stikken, of verhongeren, omdat hun maag vol zit met ballonresten, linten en ander zwerfafval. Ballonnen, al dan niet biologisch afbreekbaar, dragen daarnaast ook bij aan het vele zwerfafval in de omgeving.

De Partij voor de Dieren probeerde al in 2015 een verbod op het oplaten van ballonnen in Utrecht te realiseren. Dat lukte toen niet. PvdD-raadslid Maarten van Heuven zegt hierover: “We zien nu dat de bewustwording rond de plastic soep groeit, en dat er ook steeds meer ingezien wordt dat ballonnen schade aanrichten als ze lukraak de lucht in worden gelaten. Mensen hebben er tien seconden lol van, maar dieren zitten met de ellende. Ballonresten worden overal teruggevonden: in zeeën, natuurgebieden en helaas ook in de maag of om de nek van dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat er veel meer inzet gepleegd moet worden op het voorkómen van zwerfafval in de natuur, maar ook op straat. Het feit dat er een verbod komt op het oplaten van ballonnen is een stap in de goede richting!”

Onlangs hebben ook onder meer de gemeenten Almere (motie aangenomen februari 2019), Zeist (januari 2019), Den Bosch (december 2018) en Heerenveen (mei 2018) besloten geen ballonnen meer op te laten. De Utrechtse PvdD-motie vraagt niet alleen om een verbod op het oplaten van latex ballonnen, maar ook op het oplaten van herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise wensballonnen, papierballonnen, geluksballonnen, etc. De PvdD-motie wordt gesteund door SP, GroenLinks, DENK, PvdA, Student & Starter, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht. De motie wordt op donderdag 21 februari 2019 rond 20:00 uur in stemming gebracht.