Motie Die ballon gaat niet op


19 maart 2015

Motie 16/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

 • Álle ballonnen, ook de biologisch afbreekbare, kunnen een gevaar vormen voor het milieu als ze als zwerfafval in de stad en de natuur belanden en zorgen voor dierenleed;
 • Verstrikking of verstikking onmiddellijk optreedt als dieren ballonnen, plastic ventieltjes en aangehechte linten inslikken of erin vast komen te zitten;
 • Het jaren duurt voordat een ballon (ook een biologisch afbreekbare) afgebroken is[1];
 • Een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer op 4 december 2014 het Rijk aanspoort gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen;
 • Het stadsbestuur van de gemeente Amsterdam zich op 6 maart 2015 uitsprak vóór een verbod op het oplaten en uitdelen van ballonnen op evenementen. Zij willen als voorschrift bij evenementenvergunningen opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens de festiviteit of plechtigheid ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken. Dit wordt in de handhaving opgenomen. Hiervoor is het niet nodig de APV aan te passen. De stad geeft het goede voorbeeld door op door de gemeente (mede) georganiseerde events geen plastic of latex ballon meer de lucht in te sturen.
 • Volgens een ambtenaar van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht in de APV is opgenomen dat een evenement op grond van milieu-eisen (overlast als gevolg van afval) geweigerd kan worden. Tevens is het ook in Utrecht mogelijk een verbod op het oplaten van ballonnen in de evenementenvergunning op te nemen met de APV als grondslag, zónder dat de APV hiervoor aangepast hoeft te worden.

Overwegende dat:

 • De wethouder Dierenwelzijn tijdens deze commissie aangaf dat de gemeente de wet en de aanbevelingen van de Dierenbescherming gebruikt als kapstok. Als er hele goede ideeën bijkomen moet je je verstand niet op nul zetten;
 • De wethouder Dierenwelzijn (SP) en de woordvoerders Dierenwelzijn van D66, GroenLinks, ChristenUnie en Student & Starter tijdens dezelfde commissie aangaven hun eigen ballonnenbestand te checken.

Verzoekt het college:

 • Dezelfde stap in Utrecht te ondernemen als Amsterdam heeft gedaan;
 • Het opnemen van een voorschrift bij evenementenvergunningen dat het niet is toegestaan om tijdens de festiviteit of plechtigheid ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken, en dit in de handhaving op te nemen;
 • Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning vanuit de gemeente nodig is. Hiermee te beginnen door vóór Koningsdag 2015 een brief te sturen naar alle Oranjeverenigingen in Utrecht met het verzoek geen ballonnenwedstrijden/ballonoplatingen te organiseren;
 • Als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) georganiseerde events geen plastic of latex ballonen meer de lucht in te sturen;
 • Dit alles op te nemen als 41e punt in de Kaderbrief Dierenwelzijn.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Hilde Koelmans, SP
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Maarten van Ooijen, ChristenUnie

[1] Zie http://balloonsblow.org/biodegradability-backyard-test


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, CU, S&S

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie BASF De Meern moet veiligheid per direct verbeteren

Lees verder

Amendement Help dieren uit de goot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer