Motie BASF De Meern moet veiligheid per direct verbe­teren


19 maart 2015

Motie 18/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter bespreking van het veiligheidsbeleid van BASF De Meern,

Constaterende dat:

 • BASF op 25 januari 2012 een dwangsom opgelegd heeft gekregen omdat het bedrijf haar veiligheidszaken niet op orde had;
 • er tijdens eerdere controles meer dan 100 gebreken werden geconstateerd;
 • er in korte tijd weer twee incidenten plaats hebben gevonden;
 • sommige incidenten niet zijn gemeld door het bedrijf;
 • werknemers en bewoners zorgen hebben over de veiligheid bij BASF;
 • het bedrijf uitbereidingsplannen heeft;
 • n de afgelopen jaren de gemeenteraad van Utrecht hierover vele malen zijn zorgen heeft uitgesproken;
 • de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied in zijn brief van 6 maart 2015 het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van BASF afkeurt.

Overwegende dat;

 • BASF geen goed plan van aanpak heeft om nieuwe incidenten te voorkomen;
 • Uit niets blijkt dat het bedrijf op de goede weg is en de zaken onder controle heeft;
 • De uitbreidingsplannen van BASF extra risico's met zich meebrengen;
 • De incidenten door het bedrijf niet serieus genoeg worden genomen, gezien de laksheid van het melden.
 • hierdoor onnodige risico's blijven bestaan voor de werknemers en bewoners;

Draagt het college op:

 • Samen met de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied en andere betrokken partijen BASF te komen tot een sluitende aanpak, zodat het bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet;
 • De voortgang vóór 1 juli 2015 aan de raad voor te leggen;
 • Bij het bedrijf aan te dringen op structurele verbeteringen in de veiligheidscultuur;
 • Scherpe controle uit te oefenen op het naleven van de veiligheidseisen.

Bülent Isik Eva van Esch
PvdA Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, S&S, D66

Lees onze andere moties

Motie Plaats voor een chemisch bedrijf in woongebied De Meern?

Lees verder

Motie Die ballon gaat niet op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer