Motie Plaats voor een chemisch bedrijf in woon­gebied De Meern?


19 maart 2015

Motie 17/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter bespreking van het veiligheidsbeleid van BASF De Meern,

Constaterende dat:

 • BASF op 25 januari 2012 een dwangsom opgelegd heeft gekregen omdat het bedrijf haar veiligheidszaken niet op orde had;
 • er in korte tijd weer twee incidenten plaats hebben gevonden;
 • werknemers en bewoners zorgen hebben over de veiligheid bij BASF;
 • het bedrijf uitbereidingsplannen heeft;
 • in de afgelopen jaren de gemeenteraad van Utrecht hierover vele malen zijn zorgen heeft uitgesproken;
 • de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied in zijn brief van 6 maart 2015 het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van BASF afkeurt;
 • de gemeente Utrecht in het gebied Strijkviertel plannen heeft om nog meer woningbouw toe te voegen

Overwegende dat;

 • de uitbreidingsplannen van BASE extra risico's met zich meebrengen;
 • de incidenten door het bedrijf niet serieus genoeg worden genomen, gezien de laksheid van het melden.
 • hierdoor onnodige risico's blijven bestaan voor de werknemers en bewoners;
 • met het toevoegen van woningbouw in de buurt van een chemische fabriek de risico's bij een incident toenemen;
 • de risico's bij de raad onvoldoende in beeld zijn;

Verzoekt het college:

 • De mogelijkheden tot verplaatsing/sluiting van BASF de Meern en de juridische, financiële en ruimtelijke consequenties hiervan in beeld te brengen en aan de raad te rapporteren.

Büilent Isik Eva van Esch
PvdA Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, S&S, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, CDA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement Green deal: de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is

Lees verder

Motie BASF De Meern moet veiligheid per direct verbeteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer