Partij voor de Dieren en Groen­Links willen ook in Utrecht een verbod op consu­men­ten­vuurwerk


23 april 2020

Update 23 april 2020:

De aanbieding van het initiatiefvoorstel is vanwege de coronacrisis helaas alsnog uitgesteld. GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer, mede namens de Partij voor de Dieren: "Ten eerste willen we dat de raad een weloverwogen besluit kan nemen, mede op basis van de uitkomsten van een inspraaktraject met bewoners, vuurwerkverkopers en andere ondernemers. Wij zien niet hoe wij de komende maanden zo'n traject zorgvuldig en voor iedereen toegankelijk kunnen inrichten. Ten tweede wilden we aansluiten bij landelijke regelgeving en initiatieven in andere steden. Ook die worden helaas door de coronacrisis vertraagd. Een en ander betekent dat hoewel de urgentie voor ons blijft bestaan, een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling niet meer haalbaar is." Op een later, geschikter moment zullen de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren het voorstel alsnog indienen, waarbij aangestuurd wordt op een Utrechts vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2021/2022 (en een inspraaktraject dat wat ons betreft nog dit jaar plaatsvindt). Houd onze site en social media in de gaten voor nieuws.

-------

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks presenteren deze week een initiatiefvoorstel voor een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Utrecht. De partijen willen een veilig, schoon en feestelijk Oud en Nieuw voor alle Utrechters.

Bij de afgelopen jaarwisseling waren er weer méér vuurwerkincidenten in Nederland. Ook in Utrecht liep het uit de hand: op meerdere plekken in de stad werden hulpverleners belaagd met vuurwerk. De gemeente Utrecht kreeg ruim drieduizend meldingen van vuurwerkoverlast, bijna drie keer zoveel als een jaar eerder. Er was voor bijna 200.000 euro schade aan de openbare ruimte, ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. En heel veel huisdieren en wilde dieren leden net als voorgaande jaren onder het afsteken van vuurwerk. Volgens de meest recente peiling van I&O Research is inmiddels twee op de drie Nederlanders voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee met ingang van de eerstvolgende jaarwisseling knalvuurwerk en vuurpijlen worden verboden - maar andere vormen, zoals siervuurwerk, nog wel mogen. GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer: “Wat ons betreft gaat zo’n deelverbod niet ver genoeg. Ook siervuurwerk is gebruikt om hulpverleners te belagen en veroorzaakt veel leed, schade en milieuvervuiling.”

In diverse gemeenten al besluit tot algeheel verbod

In Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en steeds meer andere gemeenten is al besloten tot een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zien graag dat Utrecht zich daarbij aansluit: “Als steeds meer gemeenten een totaalverbod invoeren, wordt de druk op de landelijke overheid groter om ook overstag te gaan. En dan wordt de jaarwisseling uiteindelijk veilig, schoon en feestelijk voor alle mensen en dieren in Nederland”, aldus Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Omdat een landelijk verbod effectiever is en vanzelfsprekend de voorkeur heeft, hebben de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend dat dit beoogt. In afwachting daarvan, en omdat het kabinet aanstuurt op een gedeeltelijk verbod, stelden de twee Utrechtse gemeenteraadsfracties hun eigen voorstel op.

Coronavirus
Onder normale omstandigheden zouden de partijen hun voorstel mondeling toelichten in de gemeenteraad, maar dat is vanwege het coronavirus momenteel niet mogelijk. Daarom wordt het voorstel nu schriftelijk gepresenteerd, om de andere fracties voldoende tijd te geven het debat voor te bereiden en, mocht een meerderheid zich erachter scharen, de gemeentelijke organisatie de ruimte te geven de nieuwe regels vóór de komende jaarwisseling in te voeren.

Gerelateerd nieuws

Wat heeft Partij voor de Dieren Utrecht gedaan de afgelopen twee jaar?

Omdat we nu halverwege de raadsperiode 2018-2022 zijn blikt Partij voor de Dieren Utrecht terug op wat wij allemaal gedaan he...

Lees verder

Utrecht: bij ‘rattenoverlast’ nu vooral nadruk op preventie

De gemeente Utrecht gaat veel meer dan voorheen inzetten op preventie bij de aanpak van ‘rattenoverlast’. Eind mei is een pub...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief