Utrecht: bij ‘rat­ten­over­last’ nu vooral nadruk op preventie


3 juni 2020

De gemeente Utrecht gaat veel meer dan voorheen inzetten op preventie bij de aanpak van ‘rattenoverlast’. Eind mei is een publiekscampagne gestart waarin preventie centraal staat en niet het doden van de dieren (hoewel dit helaas nog wel tot de opties blijft behoren). Utrecht wil nu eerst zoveel mogelijk proberen om aanwezigheid van ratten te voorkomen en inwoners aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Het voorkómen van de aanwezigheid van ratten kan onder meer door in de openbare ruimte netjes met afval om te gaan en geen voedsel te laten slingeren of te dumpen. Inwoners worden hiertoe aangezet middels verschillende communicatie-uitingen inclusief een filmpje.

In de Utrechtse gemeenteraad vroeg de Partij voor de Dieren al jaren om een preventieve aanpak rond ratten, in plaats van de focus op het doden van de dieren. Het college van B&W heeft hier nu ook voor gekozen, en heeft - ook op aandringen van de Partij voor de Dieren - de Dierenbescherming bij de samenwerking betrokken. De Dierenbescherming is zelfs partner geworden in de campagne, en is er nu ook meer aandacht voor het voederen van eenden en het dumpen van voedsel op diverse locaties in de stad.

PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “We zijn blij dat ons pleidooi voor een diervriendelijker aanpak is geland bij het college van B&W. In 2015 dienden wij nog een motie in tegen het doden van dieren die als overlastgevend worden ervaren. Geen enkele andere partij wilde die motie toen steunen. Afgelopen december bespraken we de nieuwe aanpak die veel meer gericht is op preventie en toen gingen andere partijen hier gelukkig wél in mee. Ook vroegen wij meerdere keren om een verbod op het voederen van eenden en een steviger aanpak van het dumpen van voedsel op diverse locaties in de stad. Het college heeft nu aangekondigd dat ze een dergelijke voederverbod gaat onderzoeken. En het dumpen van voedsel komt ook nog aan bod bij de aanpak van zwerfafval in Utrecht. Zo zie je maar dat het blijven agenderen van dierenwelzijnsonderwerpen zeker zin heeft!”

De gemeente raadt particulieren overigens wél aan om bij ratten in huis en in de tuin een bestrijdingsbedrijf te bellen. Aangezien deze bedrijven in de ogen van de Partij voor de Dieren nog steeds te snel grijpen naar gif en klemmen, dringen we er ook bij particulieren op aan eerst alle mogelijke preventieve maatregelen te nemen, zoals het goed afdichten van rioolbuizen, kieren en gaten, en erop te letten dat er geen voedsel beschikbaar is voor ratten (en muizen). Van Heuven: “Als je dat niet eerst oplost, heeft het doden van de dieren ook geen zin. Naast het dierenleed dat erbij komt kijken zul je hiermee deze dieren blijven aantrekken. Gelukkig heeft de gemeente ook beloofd particulieren te informeren over preventieve maatregelen die ze zelf kunnen nemen.”

We blijven de aanpak monitoren om te kijken of inderdaad preventieve maatregelen voorop staan, en of er niet alsnog veel ratten worden gedood. Het college van B&W heeft ons in december 2019 beloofd de gemeenteraad op de hoogte te houden van momenten waarop dit tóch gebeurt. Daar gaan wij dan zeker op reageren!