Motie Dood geen over­last­ge­vende dieren


19 maart 2015

Motie 13/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • Het college als antwoord op aanbevelingen 23 en 25 weliswaar aangeeft bij ondervonden overlast van dieren altijd eerst diervriendelijke alternatieven te hanteren, maar nog steeds dieren als ratten, konijnen en muizen doodt of laat doden op basis van de overlast en schade die ze zouden veroorzaken.
  • Het college aangeeft dat het welzijn van het dier voorop staat in de relatie tussen mens en dier. Hiervan uitgaande is het doden van dieren niet te verantwoorden.

Overwegende dat:

  • Het doden van dieren vaak heel weinig effect heeft als je de oorzaak van de overlast niet wegneemt (open riolen, achtergelaten voedselresten). Na het doden van de ‘overlastgevende’ dieren komen er weer andere dieren voor terug en zit je weer met hetzelfde probleem;
  • Gif een zeer dieronvriendelijk methode is waarbij dieren als ratten en muizen een langzame gruwelijke dood sterven;
  • Afschot van konijnen bij onder andere de Botanische Tuinen en het bedrijf Kerry Ingredients plaatsvindt. Het schieten van konijnen vaak mis gaat, waardoor konijnen worden aangeschoten, die daarna een lange lijdensweg tegemoet gaan voordat ze sterven.

Verzoekt het college:

  • Bij het ervaren van overlast door dieren niet meer over te gaan op het doden van dieren of bijvoorbeeld bewoners te adviseren rattengif te gebruiken, maar alleen diervriendelijke methoden te kiezen, zoals verjagen en verplaatsen;
  • Geen ratten- en muizengif meer in te zetten in de openbare ruimte, op het stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

SP, VVD, CDA, CU, S&S, SBU, D66, PvdA