Motie Geen visles maar duur­zaam­heidsles


19 maart 2015

Motie 14/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

 • In de regio Utrecht zeer regelmatig vislessen op basisscholen (groep 7 en 8) worden gegeven door Sportvisserij Nederland;
 • Het promoten van hengelen bij kinderen van 10-12 jaar oud het promoten van het bewust toebrengen van leed aan vissen is, aangezien wetenschappelijk is aangetoond dat ook vissen een zenuwstelsel hebben, pijn kunnen lijden en stress ervaren;
 • Sportvisserij Nederland zich zegt te richten op het vergroten van dierenwelzijn bij hengelen door kinderen, terwijl deze lessen niet alleen worden gegeven aan kinderen die al hengelen;
 • Hierdoor kinderen die niet hengelen tijdens vislessen worden gemotiveerd dit wel te gaan doen.

Overwegende dat:

 • Kinderen van de leeftijd 10-12 jaar vaak niet assertief genoeg zijn om deelname aan dergelijke vislessen te weigeren;
 • Het aannemelijk is dat ouders vaak niet van tevoren op de hoogte zijn van het feit dat hun kind(eren) vislessen op school krijgen;
 • Een ruime Kamermeerderheid in november 2014 stemde voor lessen duurzaamheid op Nederlandse scholen. Hierin worden dieren, natuur en milieu meegenomen. Ruim veertig jongerenorganisaties tekenden samen met diverse partijen in de Tweede Kamer het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs[1];
 • Dergelijke lessen veel diervriendelijker zijn dan vislessen en ervoor zorgen dat de kinderen van nu de zorgzame volwassenen worden die problematiek op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu gaan oplossen.

Verzoekt het college:

 • Alle Utrechtse basisscholen een brief te schrijven met het verzoek Sportvisserij Nederland geen vislessen meer te (laten) verzorgen;
 • In dezelfde brief op te roepen vislessen te vervangen door duurzaamheidslessen;
 • En in deze brief basisscholen op te roepen tot het (verder) uitvoeren van het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren

[1] Zie www.partijvoordedieren.nl/news/kamer-wil-duurzaamheid-op-lesrooster


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

SP, VVD, CDA, CU, S&S, D66, PvdA, SBU