Motie Visverbod


19 maart 2015

Motie 15/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • Door diverse wetenschappers is aangetoond dat ook vissen een zenuwstelsel hebben, pijn kunnen lijden en stress ervaren[1].
  • Vissen zich heftig verzetten wanneer zij aan de haak geslagen worden. Ze zwenken met hun lichaam in allerlei richtingen, schudden heftig met de kop, spuwen gas en proberen te vluchten. Als de visser ook nog eens droge handen heeft, de vis ruw vastpakt en de vishaak op grove wijze verwijdert uit het vissenlichaam, dan wordt het dierenleed nog meer vergroot.
  • Sportvisserij alleen dient tot vermaak van de mens, ten koste van het welzijn van dieren.
  • Dit college aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden, maar aanbeveling 28 van de Dierenbescherming ‘de gemeente verpacht geen (vis)water aan hengelsportverenigingen’ niet overneemt.
  • Tijdens de consultatie Dierenwelzijn op 21 november 2014 door alle aanwezigen hun weerstand tegen sportvisserij werd uitgesproken, op basis van aantasting van het dierenwelzijn.
  • Dit door de Vissenbescherming, de Dierenbescherming, en stadsvogeladviseur Marian Peterse wederom werd benadrukt tijdens de RIA van 10 februari 2015.

Overwegende dat:

  • Regelmatig watervogels moeten worden gered door de Dierenambulance, omdat ze verstrikt zijn geraakt in achtergebleven visdraad- of haken.
  • Door het uitzetten van vissen in de Utrechtse wateren (met als doel ze weer op te hengelen) de ecologische waarde van de Utrechtse wateren in veel gevallen sterk achteruit gaat, vooral bij het uitzetten van karpers ten behoeve van sportvissers[2].
  • De pachtcontracten met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) eind 2015 aflopen.

Verzoekt het college:

  • Met ingang van 1 januari 2016 geen pachtcontracten meer te verlenen aan (leden van) de AUVH en/of andere hengelsportverenigingen/particulieren voor de hengelsport in de gemeentelijke wateren in de gemeente Utrecht.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, Dieren GroenLinks

[1] Zie oa www.volkskrant.nl/binnenland/vissen-voelen-ook-pijn-maar-hoeveel-dan~a3308719, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691351/pdf/12816648.pdf en http://www.vissenbescherming.nl/?page_id=725

[2] Zie www.veldwerkplaatsen.nl/bestanden/Rapport_Richtlijnen_uitzetten_vis.pdf


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

SP, VVD, CDA, CU, SBU, S&S, PvdA, D66