Amen­dement Werk voor mensen met een werke­lijke afstand tot de arbeids­markt


29 januari 2015

Amendement 5/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 29 januari 2015 ter bespreking van het raadsvoorstel Architectuur Lokaal Economisch Fonds (LEF)

Constaterende dat:

  • De ambitie van het raadsvoorstel luidt om het fonds ook in te zetten voor banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Overwegende dat:

  • Afstand tot de arbeidsmarkt in artikel 1c van de beleidsregel Lokaal Economisch Fonds wordt gedefinieerd als vanaf drie maanden werkloos, waarbij recht op een uitkering;
  • Deze definitie geen recht doet aan de grote doelgroep die werkelijk een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart en hierdoor moeilijk aan het werk komt;

Besluit aan het raadsvoorstel een nieuw beslispunt toe te voegen dat luidt:

In de beleidsregel Lokaal Economisch Fondsartikel 1, lid c 'Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: mensen die langer dan drie maanden werkloos- werkzoekend zijn'

te wijzigen in:

Artikel 1, lid c. 'Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: mensen werkloos- werkzoekend zijn'

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdA

Tegen

SP, S&S, CDA, GL, SBU, D66, VVD