Amen­dement Concrete ambitie voor mensen met afstand tot de arbeids­markt


29 januari 2015

Amendement 6/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 29 januari 2015 ter bespreking van het raadsvoorstel 'Architectuur Lokaal Economisch Fonds (LEF)' (agendapunt 9);

Constaterende dat:

  • In de context van het raadsvoorstel staat: 'Een aanmerkelijk deel van de beoogde banen, stage-en leerwerkplekken dient geschikt te zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt';

Overwegende dat:

  • Deze randvoorwaarde in het raadsvoorstel niet nader wordt geconcretiseerd, in tegenstelling tot het totale aantal banen (minimaal 1750) en stage-en leerwerkplekken (minimaal 500);

Besluit na het eerste beslispunt een nieuw beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen, dat luidt:

'Hierbij minimaal 25% van de beoogde banen, stage-en leerwerkplekken geschikt dient te zijn voor mensen met een afst tot de arbeidsmarkt'

de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdA

Tegen

SP, S&S, CDA, GL, SBU, D66, VVD