Actuele motie Toegan­ke­lijkheid Forum voor iedereen


29 januari 2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 januari 2015,

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht Agenda 22 hoog in het vaandel heeft staan;
  • De gemeenteraad bij herhaling heeft aangedrongen op optimale toegankelijkheid van het Stationsgebied, zoals bijvoorbeeld in de motie 2013/29: “Toegankelijkheid Westflank Noord voor iedereen”;
  • Bij het ontwerp van het Forum een ruimtelijke reservering is gedaan voor een lift naar het Forum bij de (tijdelijke) eindhalte van de sneltram, maar dat hiervoor geen budget is opgenomen;

Van mening dat:

  • Een lift op die plek een waardevolle toevoeging is voor de toegankelijkheid van het Forum en volledig in lijn is met de uitgangspunten van Agenda 22;
  • Het met die uitgangspunten en eerdere ingenomen standpunten van de raad niet te rijmen is dat er voor een lift geen budget is opgenomen bij de ontwikkeling van de plannen voor het Forum;

Draagt het college op:

  • Bij de verdere ontwikkeling van het Forum de plaatsing van een lift bij de (tijdelijke) eindhalte van de sneltram te realiseren;
  • De met de NS overeengekomen kostenverdeling daarvoor vast te leggen;
  • Het gemeentelijk deel van de kosten voor de plaatsing als optimalisatie op te nemen in de grondexploitatie Stationsgebied;
  • De kosten voor het onderhoud van de lift op te nemen in de reguliere ter zake doende budgetten;
  • Er zorg voor te dragen dat de uitvoering van de lift optimaal de sociale veiligheid garandeert;

En gaat over tot de orde van de dag.

T. Schipper (SP), E. van Esch (Partij voor de Dieren), P. van Corler (GL), S. van Waveren (CDA), M. Haage (PvdA), J. Uringa (CU), S. Menke (S&S), VVD


Status

Aangenomen

Voor

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, S&S, VVD, D66

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Stop luchtverontreiniging, stop de Jaarbeurspleingarage

Lees verder

Amendement Concrete ambitie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer