Amen­dement Zet dier voorop bij ‘scha­de­be­strij­ding’


19 maart 2015

Amendement 14/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht bij aanbeveling 25 (“De gemeente overlegt met de Dierenbescherming over alternatieve methoden, in plaats van doden van dieren, voor het voorkomen van schade en verkeersongevallen binnen de gemeente”) aangeeft dat zij “Kiest voor de minst schadelijke methode van bestrijding”.
  • Schriftelijke navraag bij een ambtenaar leert dat het hierbij gaat om de “Minst schadelijke methode voor het dier (en voor de omgeving).”

Overwegende dat:

  • Er in de praktijk verwarring kan ontstaan bij de uitvoering van aanbeveling 25, omdat nu ook alleen gekeken kan worden naar de minst schadelijke vorm van bestrijding voor de mens en/of het milieu.

Besluit:

  • M.b.t. beslispunt 2: het antwoord op aanbeveling nummer 25, zoals beschreven in bijlage 2 bij het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

Huidige tekst
“De gemeente kiest voor de minst schadelijk methode van bestrijding op basis van gemelde incidenten. Hierover is momenteel geen afstemming met de Dierenbescherming, maar we staan uiteraard open voor overleg hierover. De gemeente richt zich op preventie van overlast, zoals informeren van bewoners over effecten van voeren van duiven, eenden, kippen e.d. (zie ook onder 24).”

Te herschrijven naar
“De gemeente zet altijd eerst in op preventieve maatregelen om overlast van dieren te voorkomen. Indien er toch ernstige overlast door bewoners wordt ervaren kiest de gemeente voor de minst schadelijke methode van bestrijding voor het dier (en voor de omgeving). Hierover is momenteel geen afstemming met de Dierenbescherming, maar we staan uiteraard open voor overleg hierover. De gemeente richt zich op preventie van overlast, zoals informeren van bewoners over effecten van voeren van duiven, eenden, kippen e.d. (zie ook onder 24).”

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Gadiza Bouazani, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SBU, GL, CU

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, S&S