Amen­dement Geen paar­den­markten in Utrecht


19 maart 2015

Amendement 13/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht bij aanbeveling 18 (“Wanneer de gemeente toch een vergunning voor een paardenmarkt wil afgeven, doet zij dit volgens het protocol welzijn paardenmarkten”) verwijst naar het feit dat er geen paardenmarkten in de stad Utrecht worden gehouden.
  • Dit antwoord teruggrijpt naar aanbeveling 17 (“De gemeente staat evenementen met dieren, zoals struisvogelraces en paardenmarkten niet toe”).
  • Met de beantwoording van aanbeveling 18 niet is ingecalculeerd dat er in de toekomst wellicht aanvragen zullen komen voor het organiseren van paardenmarkten.

Overwegende dat:

  • Er regelmatig door inspectiediensten ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn worden aangetroffen op paardenmarkten[1].

Besluit:

  • M.b.t. beslispunt 2: het antwoord op aanbeveling nummer 18, zoals beschreven in bijlage 2 bij het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

In plaats van “Zie toelichting onder 17” schrijven: “Er vinden geen paardenmarkten in Utrecht plaats. Indien hier wel een aanvraag voor komt, zal de gemeente zich in het kader van dierenwelzijn houden aan het protocol welzijn paardenmarkten”.

Eva van Esch Gadiza Bouazani Arjan Kleuver
Partij voor de Dieren PvdA D66

Maarten van Ooijen Steven Menke
ChristenUnie Student&Starter

[1] www.piepvandaag.nl/ponys-ezels-paardenmarkt-zuidlaren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, D66, CU, S&S, GL, SP

Tegen

VVD, CDA, SBU