Motie Brui­loften zonder duivenleed


19 maart 2015

Motie 12/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • Het college bij aanbeveling 17 (“De gemeente staat evenementen met dieren, zoals struisvogelraces en paardenmarkten niet toe”) heel specifiek ingaat op struisvogelraces en paardenmarkten, maar niet rept over andere evenementen met dieren;
  • Er in Utrecht geen struisvogelraces en paardenmarkten worden georganiseerd;
  • Er in Utrecht wél andere evenementen met dieren plaatsvinden, waaronder het loslaten van sierduiven bij bruiloften;
  • Het op gemeentelijk niveau mogelijk is om een verbod op het loslaten van sierduiven in te voeren.

Overwegende dat:

  • Het dierenwelzijn tijdens en rond het loslaten van sierduiven ernstig wordt aangetast, aangezien sierduiven langere tijd in een kleine kooi worden gestopt, niet in staat zijn grote afstanden af te leggen (dus niet kunnen terugvliegen naar de verhuurder, in tegenstelling tot wat bruidsparen wordt verteld), vaak verdwalen en hierdoor verhongeren of moeten worden gevangen door de Dierenambulance, om hen te redden van de dood;
  • De Dierenbescherming oproept tot een verbod op het loslaten van duiven bij bruiloften. Niet alleen vanwege het grote aantal dode en gewonde duiven, maar ook vanwege het feit dat verdwaalde duiven in de stad blijven en vervolgens in het kader van ‘overlast’ worden bestreden;
  • (O.a.) de gemeenten Gouda en Waddinxveen om deze reden besloten hebben een verbod in te stellen op het loslaten van sierduiven tijdens bruiloften;

Verzoekt het college:

  • Een verbod in te stellen op het oplaten van sierduiven bij bruiloften in Utrecht;
  • Dit verbod op te nemen in de Kaderbrief Dierenwelzijn.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven Menke, Student&Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdD, S&S, GL

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SBU, CU, D66, SP