Amen­dement Schuil­stallen voor dieren


19 maart 2015

Amendement 12/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht bij aanbeveling 14 (“De gemeente stelt een diervriendelijk beleid op ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor schuilstallen voor hobbydieren”) aangeeft dat er “geen gevallen bekend zijn met betrekking tot problemen bij het bouwen van schuilstallen” en dat er “derhalve geen reden is om hierop beleid te ontwikkelen”.
  • De Dierenbescherming met deze aanbeveling juist wil voorkómen dat er problemen ontstaan bij het bouwen van schuilstallen en de gemeente vraagt diervriendelijk op te treden.
  • Bij schriftelijke navraag een ambtenaar aangaf dat “Indien de situatie zich voordoet, bekeken zal worden wat de handelswijze van de gemeente wordt”.

Overwegende dat:

  • Er bij eventuele toekomstige problemen bij (de aanleg van) schuilstallen dus geen beleid is vanuit de gemeente en dus ook niet bekend is hoe de gemeente gaat handelen bij deze problemen.
  • Dieren bij slechte weersomstandigheden, zoals grote hitte en kou veel baat hebben bij een schuilstal.
  • Het niet wenselijk is om beleid pas te maken als het aan de orde is, maar proactief beleid op te stellen, anders kunnen dieren zoals schapen, paarden, geiten, kippen en konijnen hier de dupe van worden.

Besluit:

  • M.b.t. beslispunt 2: het antwoord op aanbeveling nummer 14, zoals beschreven in bijlage 2 bij het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

Huidige tekst
“Bij de gemeente zijn geen gevallen bekend met betrekking tot problemen bij het bouwen van schuilstallen.”

Ter herschrijven naar:
“Bij de gemeente zijn geen gevallen bekend met betrekking tot problemen bij het bouwen van schuilstallen. De gemeente erkent het belang van schuilstallen voor dieren en zal dan ook haar uiterste best doen om belemmeringen weg te nemen. Bij problemen tussen betrokkenen zal de gemeente altijd naar een oplossing zoeken waarmee de betrokken dieren het meest gebaat zijn”.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren}
Hilde Koelmans, SP
Gadiza Bouazani, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Steven Menke, Student&Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, ChristenUnie, S&S

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bruiloften zonder duivenleed

Lees verder

Amendement Hulp aan álle dieren bij rampen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer