Amen­dement Hulp aan álle dieren bij rampen


19 maart 2015

Amendement 11/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht bij aanbeveling 7 (“De gemeente neemt in haar rampenplan een apart stuk op over de hulp aan dieren”) aangeeft dat de gemeente onder andere zorgdraagt voor “het inrichten van opvanglocaties voor huisdieren en vee”.
  • Uit schriftelijke navraag bij een ambtenaar van de gemeente Utrecht blijkt dat “Bij een crisis hulp wordt geboden aan dieren die men kan helpen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in proefdieren, kinderboerderijdieren e.d.”
  • Het onvolledig weergeven van de opvang van dieren bij rampen kan leiden tot verwarring bij inwoners van Utrecht en ambtenaren, maar ook tot een slechte of geen opvang van andere dieren dan huisdieren en vee bij rampen.

Overwegende dat:

  • Een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden van de gemeente rond dierenwelzijn verwarring voorkomt en ook ten goede komt aan de daadwerkelijke hulp aan dieren in nood.

Besluit:

  • M.b.t. beslispunt 2: het antwoord op aanbeveling nummer 7, zoals beschreven in bijlage 2 bij het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

Huidige tekst
“het inrichten van opvanglocaties voor huisdieren en vee”

Te herschrijven naar
“Het inrichten van opvanglocaties voor alle dieren in nood, zoals huisdieren, vee, proefdieren, kinderboerderijdieren en gewonde wilde dieren.”

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Gadiza Bouazani, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Schuilstallen voor dieren

Lees verder

Motie Help ook wilde dieren in nood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer