Motie Help ook wilde dieren in nood


19 maart 2015

Motie 19/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

 • De gemeente Utrecht zich alleen op haar wettelijke taak van de opvang (14 dagen) en het vervoer van huisdieren richt.
 • Vogels en vissen alleen bij botulisme-uitbraken worden geholpen.
 • Wilde dieren vaak gewond raken door toedoen van de mens (aanrijdingen, werkzaamheden, etc).
 • Het college geen geld beschikbaar stelt voor het vervoer en de opvang van bijvoorbeeld gewonde hazen of egels, terwijl organisaties als de Dierenambulance deze dieren wel ophalen en naar een opvang brengen.
 • Opvangcentra voor wilde dieren, zoals de Egelopvang in Naarden, wél dieren opvangen uit de stad Utrecht, maar hier geen subsidie van de gemeente Utrecht voor ontvangen.

Overwegende dat:

 • De gemeente Utrecht wél de Vogelopvang in Utrecht financieel ondersteunt.
 • De wethouder Dierenwelzijn tijdens de commissie Mens & Samenleving van 19 februari toegaf dat “de gemeente inderdaad niet 100% consequent is in de ondersteuning van het vervoer en de opvang van wilde dieren”.
 • De gemeente Amersfoort een goede regeling heeft getroffen met de Dierenbescherming omtrent de opvang van álle dieren door een vergoeding per dier te verlenen.
 • De wethouder Dierenwelzijn een gesprek heeft gehad met de gemeente Amersfoort en de Dierenbescherming over een goede manier om ook wilde dieren te vervoeren en op te vangen, maar:

1. Ondanks dat de Dierenbescherming aangaf dit te kunnen verzorgen, is er geen vervolg gegeven aan dit gesprek. Het college zou “Dit nog gaan onderzoeken”.
2. De gemeente Utrecht stelt geen extra geld beschikbaar voor de hulp aan wilde dieren.

 • De wethouder Dierenwelzijn in de commissie Mens & Samenleving van 19 februari aangaf dat er misschien niet méér kosten aan het vervoer en de opvang van wilde dieren zouden zitten, maar dat met hetzelfde aantal euro’s het opvangsysteem anders ingericht zou kunnen worden.

Verzoekt het college:

 • De gesprekken met de Dierenbescherming - en zo nodig met de gemeente Amersfoort - zo spoedig mogelijk voort te zetten en de Raad hier vóór de behandeling van de Voorjaarsnota over te informeren.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hilde Koelmans, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Arjan Kleuver, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen