Initi­a­tief­voorstel PvdD: Verplichte herplant na bomenkap in Utrecht


27 september 2018

Iedere gekapte boom wordt in Utrecht voortaan vervangen door een nieuwe boom. Op initiatief van de Partij voor de Dieren besloot de gemeenteraad vanavond unaniem bij het verlenen van een kapvergunning de verplichting tot herplant op te leggen. Na bomenkap moet er nu altijd herplant worden, waardoor het bomenaantal in de stad op peil blijft en niet meer afneemt.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dit college zet hard in op groei van de stad en op nieuwbouw, en dan is het moeilijk om het aantal bomen op peil te houden, laat staan het aantal te laten groeien. We zien regelmatig bouwplannen waarvoor tientallen of zelfs honderden bomen gekapt worden. Met dit voorstel heeft de raad vastgesteld dat, wanneer er dan tóch bomen gekapt moeten worden, er in elk geval een goede compensatie plaatsvindt. Wat de Partij voor de Dieren betreft maken overigens alleen ziekte of dreigend gevaar de kap van bomen onvermijdelijk. In alle andere gevallen blijven we pleiten voor behoud van de bomen. Dit is niet alleen voor de bomen zélf, maar ook voor dieren het beste.”

Na ingang van de wijziging moeten er na bomenkap in principe minstens zoveel nieuwe bomen teruggeplant worden als dat er gekapt zijn, waarbij ook rekening gehouden wordt met de waarde van de bomen voor bijvoorbeeld de functie die ze hebben als verblijfplaats voor dieren, het voorzien in voeding voor vogels , de culturele of recreatieve waarde voor mensen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het herplanten moet gebeuren op of zo dichtbij mogelijk bij de plaats waar de bomen gekapt zijn.

Van Esch: “De Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt om dit voorstel te maken. We zijn dan ook heel blij dat voltallige gemeenteraad dit voorstel steunt. Hiermee geeft de raad een krachtig signaal af dat zij grote waarde toekent aan het belang van bomen voor onze stad. Door onder meer klimaatverandering worden bomen steeds onmisbaarder, daarom kan Utrecht het zich niet veroorloven het bomenaantal te laten krimpen.”

De wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt vandaag nog gepubliceerd. Daarna wordt er aan de verlening van kapvergunningen standaard een herplantplicht gekoppeld.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief