Door PvdD wordt dienst­ver­lening omtrent geluids­overlast verbeterd


28 september 2018

Veel inwoners van Utrecht ervaren dat de gemeente hun klachten over festivalherrie niet accuraat afhandelt. Dat blijkt uit de reacties die de Partij voor de Dieren Utrecht ontving op haar Meldpunt Festivaloverlast. Aanleiding voor het openen van dit meldpunt was de bewering van de wethouder Economie & Evenementen dat de gemeente prima omgaat met klachten over hard geluid.

In een raadsvergadering vlag voor de zomer beweerde wethouder Verschuure (D66) dat inwoners het gemeentelijke nummer 14030 konden bellen voor hun geluidsklachten en dat de gemeente dan zou handhaven. De Partij voor Dieren wilde in de praktijk testen hoe adequaat de gemeente daadwerkelijk klachten afhandelt en opende daarom het Meldpunt Festivaloverlast. Het meldpunt ging niet over de overlast zelf, maar over de manier waarop de gemeente de klachten afhandelde. Gedurende de zomer ontving de partij tientallen reacties van inwoners.

Raadslid Maarten van Heuven zegt hierover: “Uit de reacties ontstaat het beeld dat de dienstverlening gewoon niet altijd goed is. Inwoners laten weten dat 14030 slecht bereikbaar is, zeker in het weekend als de grote festivals plaatsvinden. Ze staan lang in de wacht, krijgen soms zelfs niemand aan de lijn, en het blijft onduidelijk of een handhaver naar het festival gestuurd wordt omdat er geen feedback volgt op de ingediende klacht. Een enkele inwoner werd onbeschoft behandeld. Dat moet beter!”

Deze week stelde Van Heuven hier vragen over. Met als gevolg dat de wethouder moest erkennen dat de dienstverlening niet op het gewenste niveau is. De wethouder zei toe scherp te kijken naar de kwaliteit van de telefonische dienstverlening en belooft verbetering. “Dat is natuurlijk mooi, maar dit hebben we vaker gehoord. We willen echt actie”, aldus Van Heuven, die ook aandrong op het inzetten van extra telefonisten als grote festivals plaatsvinden. Van Heuven: “Dat vond de wethouder gelukkig een goede suggestie. De gemeente werkt met een evenementenkalender, en zo kan snel ingeschat worden wanneer overlast zou kunnen ontstaat en dus een betere klachtenafhandeling gewenst is.”

Uit de reacties die de partij deze zomer ontving, bleek ook dat veel inwoners graag lagere geluidsnormen willen. In Amsterdam is de norm voor muziekfestivals al met 10 decibel verlaagd. De norm in Utrecht is wel nog 85 decibel. Van Heuven: “De wethouder ziet nog geen reden om het maximum omlaag te brengen en verwees naar de ‘locatieprofielen’ die hij aan het opstellen is. Maar die komen pas media volgend jaar, wellicht pas als het nieuwe festivalseizoen begint, dus wij zullen de gemeente hier zeker scherp op houden.”

De Partij voor de Dieren heeft het Meldpunt Festivaloverlast inmiddels gesloten. Reacties zijn geanonimiseerd naar de wethouder gestuurd, die ze inmiddels besproken heeft met de juiste ambtenaren.

Gerelateerd nieuws

Initiatiefvoorstel PvdD: Verplichte herplant na bomenkap in Utrecht

Iedere gekapte boom wordt in Utrecht voortaan vervangen door een nieuwe boom. Op initiatief van de Partij voor de Dieren besl...

Lees verder

Partij voor de Dieren blijft zich verzetten tegen bomenkap bij Golfclub De Haar

Honderden (monumentale) bomen in Utrecht dreigen vanaf volgende week gekapt te worden, omdat de Utrechtse Golfclub De Haar wi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief