Motie Behoud het groen bij woning­over­dracht


18 juli 2019

Motie 239/2019

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 18 juli 2019 ter bespreking van de Woonvisie Utrecht beter in balans,

Constaterende dat:

  • De Utrechtse woningcorporaties alien in hun voorwaarden hebben staan die erop neerkomen dat bij woningoverdracht grotere bomen en struiken gekapt, gesnoeid of gerooid moeten worden;
  • Jaarlijks honderden woningen van huurder wisselen en daarmee elk jaar het risico optreedt dat er groen uit de stad verdwijnt;

Overwegende dat:

  • Grotere bomen en struiken een belangrijke functie hebben bij het behoud van biodiversiteit;
  • Alleen tot kap of rooi overgegaan zou moeten worden als er sprake is van een risico voor de woning of concrete en aanwijsbare overlast voor een nieuwe huurder of voor de omgeving;

Verzoekt het college:

  • Met de woningcorporaties tot afspraken te komen over de regels ten aanzien van tuinen bij de overdracht van woningen, waarbij het behoud van bomen en struiken de standaard is en kap, rooi of grootschalige snoei de uitzondering;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie behoud woongroepen

Lees verder

ActueLe motie Maximale begeleiding medewerkers UCK naar nieuw werk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer