Commis­sie­bij­drage Visie­do­cument Wolven­plein


4 juli 2019

Commissie Stad & Ruimte, 4 juli 2019

Op 18 juni jongstleden schreef Marit Overbeek een treffende column in de Nieuwe Utrechtse Krant (NUK) over keuzes maken. En mooier dan haar woorden kan de PvdD het eigenlijk vandaag niet brengen. De PvdD is groot voorstander om niet geld de boventoon te laten vieren, maar kwaliteit. Dit visiedocument laat het voor de koper te veel open wat er allemaal kan, er zouden juist eisen moeten worden gesteld aan wat wij als gemeente absoluut wenselijk vinden.

In de visie komt naar voren dat naast wonen ook 4 andere opties voor gebruik van deze locatie mogelijk zijn: cultuur, hotel, horeca en werkplekken. Voor de stad en voor de omwonenden maakt het nogal verschil wat het uiteindelijk wordt. Waarom kunnen we niet nu al downsizen naar bijvoorbeeld alleen cultuur en werkplekken? (om overlast te voorkomen). Hotels zijn er al genoeg in de stad en horeca willen we juist meer in de buitenwijken faciliteren.

Daarnaast zijn we benieuwd waarom in de tender duurzaamheidseisen niet als zwaarder wegend argument kunnen worden meegenomen. Het zal een hele klus zijn om dit rijksmonument duurzaam te maken, maar nu is de kans om dit expliciet op te laten nemen. Waarom is dit geen onderdeel van die tender? (ik zien nu alleen twee beoordelingen op inhoud en op prijs).

Want dit is alles wat er over duurzaamheid staat:

“Er bestaat veel kennis over hoe in monumenten energiebesparing en opwekking van duurzame energie te realiseren is, zonder de monumentale waarde aan te tasten. Zie bijvoorbeeld de toolkit duurzame monumentenzorg, te raadplegen via de website van de gemeente. In de gezonde-verstedelijking-bloem hierna is te zien welke thema’s een rol spelen bij duurzame, gezonde verstedelijking en zijn, als voorbeeld, een aantal maatregelen genoemd die hieraan bij kunnen dragen in dit complex.”

Natuur
De wijkraad gaf het ook al aan in hun visie op deze visie. Uitgangspunt 8, over het rondje singel, dit punt zou moeten worden aangescherpt, want een rondje singel is niet alleen leuk voor mensen, maar ook essentieel voor de ecologie en de ecologie zone hier. Kan de wethouder toezeggen dit punt aan te scherpen door het expliciet als eis op te nemen?

"Bij herontwikkeling is nader onderzoek nodig naar bestaande natuurwaarden. Daarnaast is het van belang om zo veel mogelijk natuur-inclusief te bouwen/ontwikkelen, met behoud van bestaande of creëren van nieuwe groene waarden. Dit in verband met de ligging in de stedelijke groenstructuur (uit 2007, wordt momenteel geactualiseerd waarmee het gehele terrein in de stedelijke groenstructuur komt te liggen).

In het plangebied staat een aantal monumentale bomen, die behouden moeten blijven."

Mooi, maar kan er ook meer groen worden toegevoegd om de vergroening van de stad een tandje te helpen? De PvdD leest dit ook terug in de vele reacties van omwonenden. Maak het terrein groener! Groene daken bij die eventuele nieuwbouw bijvoorbeeld? Diervriendelijk bouwen zien we helemaal niet terug, ondanks dat hier zeker kansen liggen voor bijvoorbeeld vleermuizen. Waarom zijn dit geen eisen?

Water
"In de visie vergroening voor de Stadsbuitengracht (geschreven in opdracht van de gemeente Utrecht) wordt gepleit voor een meer natuurlijke overgang tussen land en water met bij voorkeur een natuurvriendelijke oevers. De gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ondersteunen deze wensen. Locatie specifiek wordt er gekeken naar de haalbaarheid."

De PvdD is groot voorstander van natuurvriendelijke oevers. Dus mooi dat er gekeken wordt naar natuurvriendelijke oevers, maar wanneer weten we of dit haalbaar is? En waarvan hangt het af of het haalbaar is?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Amateurkunst en UCK

Lees verder

Commissiebijdrage Opt-in ongeadresseerd drukwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer