Commis­sie­bij­drage Opt-in ongea­dres­seerd drukwerk


4 juli 2019

Commissie Stad & Ruimte, 4 juli 2019

Door het aannemen van onze motie 2016/137, mede-ingediend door ChristenUnie en GroenLinks, is het college gaan uitzoeken of het invoeren van een Opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk in Utrecht juridisch mogelijk is. Drie jaar later spreken we dan eindelijk over het raadsvoorstel.

Complimenten aan het college voor het uitvoerige onderzoek dat vooraf is gegaan aan het doordachte raadsvoorstel.

Onze motie, en nu ook het raadsvoorstel maakt geen onderscheid tussen huis-aan-huisbladen enerzijds en reclamefolders anderzijds. Zeker, huis-aan-huisbladen hebben een democratische en maatschappelijke waarde. Maar als we die willen ontzien, door bijvoorbeeld minimumpercentages aan berichtgeving te introduceren, verzinnen uitgevers van reclamedrukwerk een oplossing om hun folders daaraan aan te passen. Zo weten we dat in Amsterdam een nieuwe krant verscheen, dat precies genoeg artikelen had om als huis-aan-huisblad verspreid te mogen worden. Waarmee de milieueffecten door het gebruik van papier, inkt en brandstof nog altijd enorm zijn.

Voorzitter, als Partij voor de Dieren zien we dat steeds meer drukwerk ook digitaal verspreid wordt, en we zien ook dat bladen ook vaker aangeboden worden bij winkels, bibliotheken en maatschappelijke voorzieningen. We kunnen er dus mee leven dat de huis-aan-huisbladen, gemaakt door commerciƫle uitgevers onder het optin systeem gaan vallen. We zijn blij met de uitzondering voor de wijkkranten.

Conclusie: wij steunen dus het raadsvoorstel, wat een goede uitvoering is van onze motie.