Commis­sie­bij­drage Onder­ne­mers­fonds Utrecht


4 juli 2019

Vijf jaar geleden stemden wij tegen het toen voorliggende voorstel voor het ondernemersfonds. En de redenen die we toen hadden, staan nog steeds als een paal overeind:

1. Ons eerste tegenargument was: ook maatschappelijke organisaties als ziekenhuizen en scholen betalen mee aan het Ondernemersfonds. En uit de gehouden evaluatie blijkt dat onder dit soort instellingen weinig draagvlak bestaat voor het fonds. Ook zzp’ers met een eigen ruimte betalen mee. Deze insteek steunen wij niet.

Vraag aan de wethouder: is hij bereid om alleen commerciële ondernemers, bedrijven en winkeliers te laten bijdragen aan het Ondernemersfonds?

2. Het andere punt dat de Partij voor de Dieren belangrijk vindt is dat in elk geval het gemeentelijk budget alleen geïnvesteerd wordt in duurzame, collectieve voorzieningen. Want nu gaat er vanuit het fonds ook budget naar de lobby en promotie van winkelgebieden/ kantoorterreinen en de aanschaf van beveiligingscamera’s.

Vraag aan de wethouder: is hij bereid om in de criteria op te nemen, dat projecten een groen, sociaal en/of duurzaam karakter moeten hebben – in elk geval bij bijdrage vanuit gemeente?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Opt-in ongeadresseerd drukwerk

Lees verder

Raadsbijdrage slotdebat Voorjaarsnota 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer