Motie Tijd voor een alco­hol­re­cla­me­vrije openbare ruimte


2 november 2023

Motie 351/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 april 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027

Constaterende dat:

  1. Er in de openbare ruimte regelmatig reclame voor alcohol te zien is;
  2. Reclame voor alcohol aanzet tot het consumeren van alcohol en daarmee bijdraagt aan ernstige gevolgen voor de gezondheid;
  3. Alcoholreclame confronterend en schadelijk kan zijn voor mensen met een verslavingsgevoeligheid;
  4. Reclamebeperking een effectieve maatregel is om alcoholgebruik terug te dringen;

Overwegende dat:

  1. Het hoog tijd is voor een cultuurverandering met actief beleid tegen de normalisering van alcoholconsumptie;
  2. Het van belang is om een openbare omgeving te creëren die bijdraagt aan de gezondheid;
  3. Er in het Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027 weliswaar gesproken wordt over de openbare ruimte, maar dat de rol van reclame voor alcohol daarin merkwaardig genoeg helemaal niet terugkomt;
  4. Een verbod op reclame voor alcohol in de openbare ruimte in lijn is met een preventieplan alcohol;

Draagt het college op:

  1. Een voorstel uit te werken om alcoholreclame in de openbare ruimte te weren;
  2. De raad in Q2 2023, voorafgaand aan de bespreking van de voorjaarsnota, over de voortgang, tijdsplanning en inwerkingtreding te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Rick van der Zweth, PvdA
Fred Claasen, GroenLinks
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Kirsten Alblas, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

CU, Denk, GL, Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, Utrecht Solidair, Volt

Tegen

CDA, D66, SBU, UtrechtNu!, VVD