Motie Vlees­re­clames uit de openbare ruimte


2 november 2023

Motie 352/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, ter bespreking van de Afrondende besluitvorming Reclame in de openbare ruimte

Constaterende dat:

 1. Het produceren van vlees en vis (vanaf nu: vlees) ter consumptie gepaard gaat met dierenleed, milieuvervuiling, en klimaatopwarming;
 2. Het tonen van reclame ervoor zorgt dat de producten in de getoonde reclames meer worden afgenomen en dat dat in het geval van vleesreclames zorgt voor meer dierenleed, milieuvervuiling en klimaatopwarming;
 3. Het verbannen van vleesreclames uit de openbare ruimte toegestaan is binnen de definitie van vrijheid van meningsuiting, zoals gesteld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens, aangezien vleesreclames, ook door klimaatopwarming, een negatieve impact hebben op de volksgezondheid;
 4. De term ‘vleesreclame’ te definiëren is als ‘reclame voor producten bestaande uit hele of delen van dode dieren bedoeld voor menselijke consumptie';

Overwegende dat:

 1. Het moeilijk is te verdedigen dat de gemeente geld verdient aan het laten tonen in de openbare ruimte van reclames die aanzetten tot dierenleed, milieuvervuiling en klimaatopwarming;
 2. Adverteerders het verschil tussen vleesproducten en vegetarische en/of veganistische producten kunnen verduidelijken met bijvoorbeeld tekstuele toevoegingen;

Draagt het college op:

 1. In gesprek te gaan met de huidige exploitanten van reclamedragers alsook met de aanvragers van vergunningsplichtige buitenreclame (reclame aan gebouwen) in Utrecht teneinde vleesreclames in haltevoorzieningen bij het openbaar vervoer, vrijstaande reclamevitrines, billboards, lichtmasten, de reclamemast langs de A2, op rotondes en op steigerdoeken te weren, daartoe afspraken te maken en de raad binnen een jaar over de resultaten te informeren;
 2. Een verbod op vleesreclames onderdeel te laten uitmaken van de aanbestedingsdocumenten bij toekomstige aanbestedingen en contracten met toekomstige exploitanten van reclame in de openbare ruimte.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Fred Claasen, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Stevie Nolten, Bij1


  Status

  Aangenomen

  Voor

  CU, EenUtrecht, GL, Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, Volt

  Tegen

  CDA, D66, Denk, SBU, Utrecht Solidair, UtrechtNu!, VVD