Amen­dement Geen wandel- en fiets­paden Ockhuizen


2 november 2023

Amendement 86/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2023, gezien het raadsvoorstel ‘Vaststelling Integraal Programma van Eisen gebiedsontwikkeling Ockhuizen en verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor zonne-energieproject OcK-Zon'

Constaterende dat:

 1. In Ockhuyzen een zonneveld wordt aangelegd en nieuwe natuur wordt gecreëerd;
 2. Onderdeel van de plannen ook de aanleg van twee fiets- en wandelpaden is.

Overwegende dat:

 1. Flora en fauna last gaan hebben van het zonneveld en dat we de bestaande en nieuwe natuur ter plaatse moeten ontzien van nog meer overlast;
 2. De toename van mensen in het gebied als gevolg van nieuwe wandel- en voetpaden een extra druk zullen leggen op de toch al kwetsbare natuur ter plaatse;
 3. Nieuwe soorten zoals de blauwborst zich makkelijker zullen vestigen in de nieuwe natuur als die zo mensluw zal zijn als mogelijk;
 4. Mensen zich ook om Ockhuizen heen kunnen verplaatsen middels bestaande fiets- en wandelpaden;

Besluit:

Beslispunt 1 b van het raadsvoorstel, luidend

Aanleg van twee fiets- en wandelpaden: één door het noorden met 4 hectare recreatieve corridor en één door het zuiden met 4 hectare landschappelijke zone

te schrappen en de benummering van het beslispunt hierop aan te passen

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SBU, Utrecht Solidair, Volt

  Tegen

  CDA, CU, D66, Denk, EenUtrecht, GL, PvdA, S&S, UtrechtNu!, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie Vleesreclames uit de openbare ruimte

  Lees verder

  Motie Borg gemaakte afspraken duurzaam beheer tijdelijk zonneveld

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer