Commis­sie­bij­drage Energie(transitie), Duur­zaamheid, Vastgoed en Wonen Voor­jaarsnota 2023


29 juni 2023

Laat ik aansluiten bij de twee vragen van GroenLinks op het gebied van houtstook. Ook wij willen graag nu al de communicatie starten voor meer bewustwording, en bouwen wij graag houtstookvrije wijken.

Wij willen hier nog een toezegging aan toevoegen op het gebied van houtstook. Om dieren en natuur te beschermen gaf de VRU onlangs een waarschuwing af voor ‘een verhoogd risico op natuurbrand’. Zij adviseerden gemeenten om een verbod in te stellen op barbecues en kampvuren in natuurgebieden. De Partij voor de Dieren voegt hier graag parken aan toe, want ook daar is waardevolle natuur te vinden en een risico op brand vanwege de aanhoudende droogte. Kan de wethouder toezeggen stappen te zetten tegen barbecues en kampvuren in natuurgebieden - conform waarschuwing VRU - en wat ons betreft ook parken?

Dan gemeentelijk gas. Daar zit onze fractie mee in ons maag. De gemeente moet nog altijd gas inkopen omdat het college verre van opschiet met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Per brief is laatst een aanbesteding aangekondigd. De vorige aanbesteding mondde uit in een contract met Gazprom. Wij zouden graag bij een meer duurzame leverancier uitkomen. Het college stelt alleen te kunnen sturen op “Gas met CO2-compensatie (referentie gold standard) op basis van de laagste prijs". Mijn fractie vindt dit jammer en zou graag wél willen sturen op een duurzamer bedrijf. Wise kan een ranking maken van duurzame bedrijven, weliswaar over elektriciteitslevering. Ook zou mijn fractie willen dat Utrecht eerder in het traject dan kiest voor beïnvloeding op duurzaamheid, zoals ook andere overheden doen (zie bijlage raadbrief 9 mei). Hoe kunnen we in Utrecht af van klakkeloos inkopen van gas, en wél sturen op duurzaamheid? Is het college bereid daar stappen op te zetten?

De gemeente compenseert het gebruik van grijs gas met een Turks windmolenpark. Het onderzoeksprogramma Pointer had twee vormen van kritiek op CO2-compensatie:

1. Het is te goedkoop. Compensatie kost een schijntje en compenserende projecten komen daardoor niet van de grond. In het geval van Utrecht klopt dit: we compenseren voor slechts een bedrag van 22.500 euro per jaar.
2. Te vaak wordt een project gefinancierd dat anders toch wel of gewoon heel schimmig van de grond komt. Er wordt een voorbeeld van een Turks windmolenpark genoemd. En laat de gemeente nu compensatie doen via een Turks windmolenpark. De vraag is: hoe tevreden is de wethouder met deze co2-compensatie en hoe kan dit beter?

Even door op Gazprom: het Rijk compenseert gemeenten die een Gazprom contract hebben moeten afkopen. Het college gaat ervan uit dat het Rijk met een reële compensatie komt die ingeschat wordt op 1,7 miljoen euro voor het contract(jaar) 2023. In hoeverre is het compensatiegeld vanuit het Rijk afdoende, want bij het afkopen van het contract gaat ook een bedrag van 11 miljoen rond, en in hoeverre kunnen we die 1,7 miljoen nog uitgeven? Wat ons betreft gaat dit geld naar verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Wat kan de wethouder hierop toezeggen? De brief over verduurzaming vastgoed van gisteren laat ik nu buiten beschouwing, maar er is hier echt wel werk aan de winkel.

Het college komt met een klimaatvisie, waar ook voedsel in wordt benoemd. En wij koppelen hier graag nog een onderdeel aan. In Utrecht bestaan 20 bedrijven waar runderen worden gehouden met in totaal 1.524 dieren. Verder houden 7 bedrijven 315 geiten en 4 bedrijven 1.032 varkens. Al deze dieren, en het voor hen geproduceerde voedsel, dragen bij aan uitstoot en zeker de koeien in en rond Amelisweerd hebben negatieve impact op stikstof en klimaat. Is het college het met ons eens dat we stappen moeten zetten tegen deze hoeveelheid dieren en is het bereid om dit mee te nemen in de klimaatvisie?

In het verlengde een kort punt waarvan ik hoop dat het onder milieu valt: Het coalitieakkoord zet erop in om met de boeren in Amelisweerd verdere afspraken te maken over een meer natuurinclusieve manier van werken met respect voor hun bedrijfseconomische toekomst. Hoe ver is het college hier inmiddels mee?

Tot slot: in de Tweede Kamer en inmiddels ook op de Universiteit Utrecht is de wegwerpkoffiebeker in de ban. In Utrecht doen we een proef met de Billiecup bij de espressobars en volgens het Duurzaamheidsverslag - ja, onze fractie leest dat zeker - zijn hiermee bijna 17.000 wegwerpbekers bespaard. Wanneer doet ook Utrecht de wegwerpbekers bij de koffie-automaten in de ban? Per 1 januari moeten bekers ook afwasbaar zijn op kantoor. Fijn overigens dat we ingelicht werden over de stappen op weg naar GFT-inzameling in Utrecht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Dierenwelzijn, Groen, Openbare Ruimte en Mobiliteit Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Ruimtelijke Ordening en Grondzaken Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer