Commis­sie­bij­drage Ruim­te­lijke Ordening en Grond­zaken Voor­jaarsnota 2023


29 juni 2023

We beginnen onze bijdrage met opnieuw aandacht voor Leeuwesteyn. Over de hazen, konijnen en fazanten daar heeft de Partij voor de Dieren al meerdere keren aan de bel getrokken. Het college beloofde ervoor te zorgen dat ze meer schuil- en migratiemogelijkheden zouden krijgen. Helaas is daar nog vooral veel steen. En nu zijn er de plannen voor Park Leeuwesteyn. Het wordt een supersmal park, waar drie sportplekken en vier speelplekken worden ingetekend, en waar dus veel recreanten op af zullen komen. Wij vrezen dat er op die manier weinig plek voor de wilde dieren over blijft. Een park moet wat ons betreft een rustige plek zijn waar dier en mens tot rust kunnen komen. Begrijpt de wethouder onze zorgen hieromtrent, en kan het college toezeggen dat niet recreatie, maar natuurwaarden en rust in dit park voorop staan?

Iets anders. Gezien de biodiversiteitscrisis en het belang van klimaatadaptatie zowel wat betreft wateropvang als verkoeling door groen, vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat ook de tuinen van inwoners vergroenen. In de gemeente Waddinxveen is eind vorig jaar een motie aangenomen die inwoners verplicht 25% tot 50% tegels uit de tuin te halen. Ik ben niet geheel zeker of dit onderwerp wel onder RO valt, maar in hoeverre ziet de wethouder mogelijkheden om dit in ieder geval bij nieuwe woningen te verplichten? Een andere varianten is bijv. in iedere nieuwe woning verplicht een boom en een minimum vierkante meters groen. In de gemeenten De Ronde Venen en Gouda bestaat de tegeltaxi, een gratis ophaalservice voor tegels waar bewoners anders mee blijven zitten. Wij horen ook graag hoe de wethouder hierover denkt, en welke mogelijkheden hij hiertoe ziet.

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota en het coalitieakkoord vorig jaar, pleitte ik ervoor dat bij ruimtelijke plannen vanaf het prille begin rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. In plaats van de aanwezige ecologie te verstoren, dient deze zoveel mogelijk versterkt te worden. Dat kan alleen als van meet af aan in kaart wordt gebracht wat er leeft in een omgeving, een verkenning van plaatselijke natuurwaarden. Gezien het gegeven dat er tot en met 2026 minder geld beschikbaar is voor ruimtelijke investeringen dan eerder werd gedacht voor, kan de wethouder zijn licht laten schijnen over hoe hij natuur-inclusief bouwen, en natuur-inclusieve tuinen in dat licht beziet?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Raadsbijdrage Slotdebat Voorjaarsnota Coalitieakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer