Commis­sie­bij­drage Mobliteit (lucht­vaart) Program­ma­be­groting 2019


31 oktober 2018

Dank u wel voorzitter.

Van de vele mobiliteitsonderwerpen, wil ik mij vandaag beperken tot één enorm belangrijk dossier: de luchtvaart.

Het Rijk zet in op verdere groei van Lelystad Airport en Schiphol Airport. Dit gaat ten koste van de volksgezondheid, de natuur en de veiligheid. De luchtvaart vormt bovendien een van de grootste bedreigingen voor het halen van de internationale klimaatdoelstellingen.

De weerstand tegen die groeizucht, die groeit. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de politiek. Nog vorige week heeft de provincie Gelderland zich uitgesproken tegen de opening van Lelystad Airport, zolang laagvliegroutes niet worden verboden. En ook de Amsterdamse coalitie wil niet dat Schiphol Airport uitbreid vóórdat het luchtruim ten behoeve van de veiligheid opnieuw is ingedeeld.

Al eerder stelden wij mondelinge vragen over de overlast van vliegverkeer in West-Utrecht. De wethouder verklaarde deze overlast doordat Schiphol niet gebruik kon maken van één baan. Maar, nu die baan weer in gebruik is, merken wij op dat inwoners nog altijd overlast ervaren door toenemend vliegverkeer. En met het vooruitzicht van vele, tienduizenden, éxtra vluchten van en naar Schiphol Airport en Lelystad Airport, is het eerder waarschijnlijk dan niet ondenkbaar dat de overlast in Utrecht verder toeneemt. Er komt immers meer druk te staan op de landingsbanen. Wij vinden het belangrijk dat Utrecht in actie komt vóór het klimaat, vóór de natuur en vóór de volksgezondheid, en dus tégen de uitbreidingen van deze luchthavens.

Daarom heb ik vier vragen voor de wethouder:

1. Maakt het college zich met de Partij voor de Dieren zorgen over de uitbreiding van Schiphol Airport en Lelystad Airport?

2. Is dit college bereid om zich bij de Amsterdamse coalitie aan te sluiten tegen de groei van Schiphol Airport, zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld?

3. Is dit college bereid om zich bij Gelderland aan te sluiten voor een verbod op laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport?

4. Is dit college bereid om te kijken of in U10-verband, en eventueel met andere gemeenten uit Midden-Nederland – zoals Veenendaal en Rhenen, een coalitie tegen meer luchtvaart kan worden gevormd?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Programmabegroting 2019

Lees verder

Raadsbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer