Raads­bij­drage Noor­de­lijke Randweg Utrecht (NRU)


1 november 2018

Onze fractie stemde voor mobiliteitsplan Slimme Routes, met het idee: laten we de auto uit de stad halen, en de lucht in de stad daarmee verbeteren. De aanpak van de NRU is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan, en daarom begonnen we vol goede moed aan het IpvE/Fo. Die moed zakte ons in de schoenen.

1. Het IPvE maakt niet duidelijk welke invloed de nieuwe NRU heeft op de luchtkwaliteit in de hele stad. Die informatie is voor ons essentieel, ook omdat gebleken is dat de lucht rond de weg niet verbetert door aanpak van de NRU. We zijn blij dat de wethouder in de commissie toezegde de informatie over de lucht in Utrecht alsnog te verstrekken, maar wij hadden die graag al gehad. Ook informatie over de herkomst van de 30.000 extra auto’s per dag, hadden we graag al gehad. Want voor wie bouwen we de nieuwe NRU? Voor automobilisten die nu door de stad rijden of voor nieuw vrachtverkeer?

2. We hadden deze informatie graag gehad om de nadelen van het plan te wegen. Want: 1.200 bomen worden gekapt, een derde daarvan kan niet in het gebied terugkomen. Maar wellicht kunnen we hiermee leven als de lucht in de stad er enorm op vooruit gaat. In de commissie zegde de wethouder een uitgebreid plan voor groencompensatie toe. Daar zijn we blij mee, en hierover twee vragen:

Kan de wethouder toezeggen dat zij in het plan voor groencompensatie:

a) waarborgt dat er minstens evenveel ecologische-, luchtkwaliteits- en klimaatwaarde in het gebied terugkomt;

b) de financiële compensatie besteed wordt voor het aanplanten van voldoende groen binnen de gemeentegrenzen?

Een motie die hiertoe oproept, houden we achter de hand.

3. Wat ons ook tegenviel in het plan: de mogelijkheid tot het uitwerken van viaducten. De viaducten worden echt betonnen monsters, lang en hoog, en de leefbaarheid van Overvecht verslechtert. Zeker als je bedenkt dat er metershoge geluidsschermen komen, én dat bewoners van Overvecht geluidsoverlast krijgen. dat moeten we niet willen.

Voorzitter, ik ga afronden. De Partij voor de Dieren mist informatie over luchtkwaliteit, herkomst autoverkeer en over bomencompensatie. Het uitwerken van viaducten van zien we niet zitten. U heeft hiermee meteen onze stemverklaring, we zullen tegen dit plan stemmen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Mobliteit (luchtvaart) Programmabegroting 2019

Lees verder

Raadsbijdrage Programmabegroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer