Bijdrage Financiën Voor­jaarsnota 2018


19 juni 2018

In de voorjaarsnota en het coalitieakkoord zien we dat groei ruim baan krijgt. Gezonde groei bestaat niet, dat hebben we vaker gezegd, en zeggen we ook nu weer. Maar groei levert geld op voor het groeikader. En als de coalitie dat kan, doen wij dat vanavond ook.

Vanavond snijden we een aantal problemen aan die veroorzaakt worden door de groei en geld kosten. Daarom snijden we dit aan bij het onderdeel financiën.

1. Dieren in de knel. Door de groei van de stad hebben dieren minder leefruimte. Dit zorgt voor meer toestroom bij de Vogelopvang, waar momenteel met één betaalde kracht de werkdruk toch al te hoog is. Kan de wethouder toezeggen nog deze zomer een tweede betaalde kracht voor de Vogelopvang mogelijk te maken, vanuit het eerder genoemde groeikader.

2. Faunapassages. Door de groei van Utrecht kunnen dieren zich ook minder makkelijk verplaatsen door Utrecht. De gemeente heeft zelf al geconcludeerd dat er 58 nieuwe faunapassages gewenst zijn, en dat tussen de 10.000 en 50.000 euro zou kosten, afhankelijk van of alle faunapassages nu direct worden aangelegd of pas als er onderhoud plaatsvindt aan de wegen. Wij kiezen natuurlijk voor nu in actie komen. Kan de wethouder toezeggen dat dit budget gereserveerd gaat worden, ook weer vanuit het groeikader?

3. Bij nieuwbouw moet vanaf het prilste begin van de plannenmakerij een ecoloog betrokken worden. Alleen op die manier kan aanwezige flora en fauna zo optimaal mogelijk worden ingepast en krijgen deze in nieuwe plannen de plek die ze verdienen. Deze tijdsinvestering kan niet bovenop de werkzaamheden van de huidige stadsecoloog. Kan de wethouder toezeggen hiervoor een extra FTE te realiseren, en deze kosten van circa 50.000 euro te betalen vanuit het groeikader?

4. Meer handhaving. De openbare ruimte wordt meer belast door de groei van de stad door meer mensen, meer bezoekers, en meer evenementen. We stellen voor om de meeropbrengst van de toeristenbelasting, door de verhoging ervan, niet te gebruiken voor nog meer evenementen en voor de Vuelta, maar voor personeel voor toezicht, handhaving en schoonmaken in de openbare ruimte. (Concreet gaat het om die €800.000 die nu voor de Vuelta is gereserveerd, maar ook in algemeenheid om de €1.280.000 voor “aantrekkelijke evenementen”.) Vraag: ziet de wethouder de noodzaak voor meer budget voor handhaving en toezicht in de openbare ruimte en is ze bereid hiervoor budget te vinden, zoals wij voorstellen uit de meeropbrengst toeristenbelasting?

Nu iets anders, inkoop. Het nieuwe coalitieakkoord zegt helemaal niets over de consumptie van dierlijke eiwitten, terwijl algemeen bekend is het eten van vlees en vis één van de grootste veroorzakers is van de opwarming van de aarde.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat van januari tot en met augustus 2017 17,9% van de inkoop van de gemeentelijke cateraar (Albron) bestond uit producten waarin vlees of vis voorkomt. Dit moet omlaag. Nu hopen we dat we een stap maken door de motie die we vorig jaar aangenomen kregen (over 50% vlees en 50% vega en vegan), maar we komen graag terug op twee mogelijkheden, die we al eerder hebben voorgesteld. Daarom aan de nieuwe wethouder de volgende vragen:

-Wat vindt zij van een vaste vegetarische dag in de gemeentelijke restaurants à la Meat Free Monday? Is het college bereid dit in te voeren?

-De Universiteit Utrecht serveert alle vergaderlunches sinds maart dit jaar standaard vegetarisch, waarbij vlees aangeboden wordt daar vooraf om gevraagd wordt. Is het college bereid om dit ook in te voeren in de gemeentelijke organisatie?

Kan zij tot slot ook toezeggen om een nieuwe update over de inkoop van vlees en vis naar de raad te sturen, met actuele cijfers over heel 2017, en een deel van 2018, opdat we hopelijk een dalende tendens aan inkoop van vlees en vis kunnen zien?