Motie Een plan om alter­na­tieven voor de Spring­weg­garage aan te moedigen


17 juni 2021

Motie 133/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juni 2021 ter bespreking van Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg

Constaterende dat:

  • De parkeergarage Springweg leidt tot ongewenst autoverkeer op de route Mariaplaats-Springweg, met als gevolg verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en vieze lucht;
  • De parkeergarage Hoog Catharijne op 600 meter afstand van parkeergarage Springweg ligt en hier veel parkeerplaatsen leegstaan;
  • Ook het Centraal Station, met verbinding voor trein, tram en bus, op zo’n afstand van parkeergarage Springweg ligt;

Overwegende dat:

  • Er allerlei alternatieven zijn voor het gebruik van deze garage, zoals het kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de auto en het gebruik van andere autoparkeergarages;
  • Op het moment dat de garage door de gemeente Utrecht in eigen beheer en exploitatie wordt genomen, er meer mogelijkheden zijn om zonder juridische consequenties het gebruik ervan door automobilisten te ontmoedigen;

Draagt het college op:

  • Een plan te ontwikkelen om zo spoedig mogelijk het gebruik van de garage te ontmoedigen en hierbij bijvoorbeeld te onderzoeken
    a. hoe het gebruik van alternatieven aantrekkelijker gemaakt kan worden en
    b. wat het effect is van het verwijderen van de route naar de Springweggarage op bebording langs wegen en van het verhogen van de tarieven van de garage zodat het gebruik ervan minder aantrekkelijk wordt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen