Amen­dement Sluit de garage z.s.m.


17 juni 2021

Amendement 55/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 juni 2021 gezien het raadsvoorstel Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg d.d. 17 juni 2021 kenmerk 6048008

Constaterende dat:

 1. De parkeergarage Springweg nogal lelijk afsteekt bij de verder prachtige binnenstad;
 2. De parkeergarage auto’s aantrekt die de verkeersveiligheid onder druk zetten;
 3. De parkeergarage auto’s aantrekt die geluidsoverlast en vieze lucht voor de omgeving veroorzaken;

Overwegende dat:

 1. De exploitatieovereenkomst voor deze garage vanaf 2024 afloopt;
 2. Het verplaatsen van auto’s van straat naar deze garage geen oplossing is voor het verminderen van auto’s in de binnenstad;
 3. Het hele gebied binnen de singels autovrij zou moeten worden, niet alleen Oudegracht en Janskerkhof maar dus ook de omgeving Springweg;

Besluit:

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg d.d. 17 juni 2021 kenmerk 6048008 als volgt te wijzigen:

- Het tweede en derde streepje van beslispunt 1 van het raadsvoorstel te schrappen en te vervangen door:

o - aansluitend wordt de parkeergarage z.s.m. gesloopt waarmee ruimte komt voor woonruimte en groen;

- Het autovrij maken van de Oudegracht en Janskerkhof niet te dekken uit de geplande inkomsten van het exploiteren van deze garage, maar in plaats daarvan betaald parkeren in de hele stad in te voeren, tweede en aanvullende parkeervergunningen duurder te maken en indien nog nodig het college op te dragen bij de voorjaarsnota met andere voorstellen te komen.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement Gezonde en duurzame voeding in sportkantines

  Lees verder

  Motie Een plan om alternatieven voor de Springweggarage aan te moedigen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer