Amen­dement Veror­dening onder­grond: kabels, leidingen én boom­wortels


27 januari 2022

Amendement 2022/03

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 27 januari 2022, gezien het raadsvoorstel verordening kabels en leidingen, wijziging APV en legesverordening,

Constaterende dat:

 1. Het college de raad voorstelt een verordening voor de ondergrond vast te stellen met de titel ‘kabels en leidingen’;
 2. De ondergrond van de openbare ruimte niet alleen kabels en leidingen herbergt, maar ook de plaats is voor boomwortels;
 3. In de ordening van de ondergrond ook rekening gehouden wordt met boomwortels en bepalingen met betrekking tot gemeentelijke groenvoorzieningen opgenomen zijn;
 4. De gemeente juridisch vrij is in de keuze van de naam van de verordening;

Overwegende dat:

 1. Kabels en leidingen geen alleenrecht hebben in de ondergrond en het bij een verordening ten aanzien van de ondergrond goed is het belang van groenvoorzieningen en boomwortels expliciet te maken in de titel van de verordening;
 2. Met de RSU de wens is uitgesproken dat er in de toekomst meer bomen in de stad geplaatst zullen worden en dat door klimaatverandering bomen steeds belangrijker worden;
 3. Er door vermijdbare fouten bij werkzaamheden in de ondergrond bomen sneuvelen in onze gemeente;
 4. Het belang van bescherming van bomen en hun wortels niet genoeg benadrukt kan worden;

Besluit:

De titel van de verordening aan te passen door beslispunt 1 van het raadsvoorstel verordening kabels en leidingen, wijziging APV en legesverordening als volgt te wijzigen:

 • De Verordening ondergrond: kabels, leidingen en boomwortels gemeente Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude verordening (2013):
 • En de verordening kabels en leidingen gemeente Utrecht, de legesverordening en de algemene plaatselijke verordening overeenkomstig aan te passen.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, PvdA

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, D66, VVD