Motie Opt-in systeem ongea­dres­seerd drukwerk (Ja Ja sticker)


30 juni 2016

Motie 137/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

 • Het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen;
 • Bewoners momenteel met NEE/NEE en NEE/JA stickers kenbaar kunnen maken ongeadresseerd drukwerk niet te willen ontvangen;
 • Het College van burgemeester en wethouders in Amsterdam (D66, VVD, SP) heeft aangegeven snel een JA/JA sticker te willen gaan introduceren, zodat bewoners kunnen aangeven ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen.

Overwegende dat:

 • Veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen bij het oud papier doen;
 • De gemeente Amsterdam heeft becijferd dat al dit drukwerk gelijk staat aan het kappen van ruim 10.000 bomen per jaar;
 • Er door een JA/JA sticker niet alleen minder papier wordt verbruikt, maar daarmee samenhangend ook minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking;
 • Het introduceren van een JA/JA sticker mogelijk kan worden geregeld in de afvalstoffenverordening of de algemene plaatselijke verordening (APV);
 • Afwachten van de resultaten van dit systeem in Amsterdam onnodig vertraging oplevert voor het besparen van papierafval in Utrecht.

Verzoekt het college:

 • Actief te onderzoeken, door in gesprek te gaan met Amsterdam, of een opt-in systeem voor ongeadresseerd drukwerk met gebruikmaking van een JA/JA sticker in Utrecht juridisch mogelijk is;
 • Indien het invoeren van een opt-in systeem juridisch mogelijk is, in overleg met ondernemers een plan van aanpak te maken voor de invoering van dit systeem in Utrecht, waarbij de volgende punten worden meegenomen:
  - verwachte economische effect
  - verwachte milieueffect
  - mogelijke wijze van introductie in Utrecht
 • De raad nog voor de behandeling van de PGB 2017 te rapporteren over de voortgang hieromtrent.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CU, D66, GL, PvdA, S&S

Tegen

VVD, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU

Lees onze andere moties

Motie Duurzame leges

Lees verder

Motie Utrecht aan het biologisch groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer