Motie Utrecht aan het biolo­gisch groen


30 juni 2016

Motie 138/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Bloembollenteelt één van de meest vervuilende takken van landbouw is; veel bloemen bevatten grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen, die een grote rol spelen in de afname van het aantal bijen, hommels en vlinders;
  • Ook bloemboeketten, zaden en planten veel giftige bestrijdingsmiddelen bevatten;
  • Gemeenten als Amsterdam en Den Haag hebben besloten alleen nog maar biologisch groen aan te schaffen;
  • Gemeenten veel bloemen kopen en door het kopen van biologische bloemen, bloembollen en zaden een flinke impuls kunnen geven aan het verduurzamen van de bloementeelt;

Overwegende dat:

  • De gemeente Utrecht al stappen neemt op het gebied van het terugdringen van reguliere planten door sinds een paar jaar meer biologische planten en bloemzaden te planten dan voorheen;
  • De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie op 21 juni 2016 een thema-avond over biodiversiteit organiseerden, waar veel aanwezigen aangaven hoe slecht zij het vonden voor de biodiversiteit om niet-biologische bloemen te gebruiken.

Verzoekt het college:

  • Nog in 2016 een plan te maken om te komen tot een volledige overstap naar de inkoop van verantwoord groen (bollen, boeketten, zaden en planten) in de gemeente Utrecht;
  • De raad hier derhalve uiterlijk eind 2016 over te informeren.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CU, D66, S&S, PvdA, GL

Tegen

VVD, SBU, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk (Ja Ja sticker)

Lees verder

Motie Evalueren evenementenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer