Motie Evalueren evene­men­ten­beleid


30 juni 2016

Motie 135/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Utrecht een evenementenbeleid kent dat is vastgelegd in de Evenementennota “...‘t Bruis an alle kant...” (2009) en dat in 2013 is geëvalueerd;
  • De praktijk laat zien dat voornemens en wensen uit deze documenten niet altijd (kunnen) worden gepraktiseerd;
  • Uitgangspunten uit de evenementennota, bijvoorbeeld met betrekking tot het publiceren van aanvragen voor evenementenvergunningen, niet stroken met andere gemeentelijke regelgeving zoals de APV.

Roept het college op om:

  • Het evenementenbeleid en de evenementenpraktijk te evalueren;
  • De uitkomsten hiervan voor de VJN 2017 te delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks

Tegen

D66, VVD, PvdA, S&S

Lees onze andere moties

Motie Utrecht aan het biologisch groen

Lees verder

Motie Inzicht in festivalbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer