Motie Inzicht in festi­val­beleid


30 juni 2016

Motie 136/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • De gemeentelijke evenementennota alleen ingaat op de wenselijkheid van spreiding van evenementen over tijd en locaties, maar niet op het daadwerkelijk uitvoeren van een spreidingsbeleid;
  • In antwoord op ambtelijke navraag hiernaar letterlijk gezegd wordt dat: “Utrecht geen locatiebeleid kent waarin aantallen, soorten evenementen, aantallen bezoekers en geluidsnormen per locatie zijn vastgelegd.
  • Utrecht in de praktijk wel een spreidingsbeleid uitvoert, maar er geen inzicht is hoe dit gebeurt.

Overwegende dat:

  • Het inzichtelijk maken van het gevoerde gemeentelijk spreidingsbeleid eraan bijdraagt dat burgers (en de gemeenteraad) in ieder geval kunnen inzien hoe en waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt.

Roept het college op om:

  • Inzicht te verschaffen in het door het college gevoerde beleid als het gaat om het toewijzen van het aantal evenementen per categorie, per locatie en per periode in het jaar;
  • Dit inzicht voor het eind van 2016 te delen met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Evalueren evenementenbeleid

Lees verder

Motie Bestuurszetel DOMunder op voordracht van de gemeente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer