Motie Bestuurs­zetel DOMunder op voor­dracht van de gemeente


7 juli 2016

Motie 164/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2016, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Subsidie en garantie DOMunder',

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt een subsidie te verstrekken van €400.000,- aan de Stichting Domplein voor het initiatief DOMunder;
  • Het college daarnaast voorstelt een nieuwe garantstelling af te geven van € 230.000,- aan de stichting;

Overwegende dat:

  • Door onder andere mismanagement van het huidige bestuur DOMunder op de rand van faillissement staat;
  • De sturingsrelatie tussen gemeente en DOMunder van de afgelopen jaren dit niet heeft kunnen voorkomen;
  • Het belang is de komende jaren strakker te sturen op de gemaakte financiële afspraken en aan een positieve exploitatie van DOM Under, zeker nu een forse nieuwe financiële injectie wordt verstrekt;

Draagt het college op:

  • Te bedingen dat één van de zetels in het nieuwe bestuur van Stichting Domplein op voordracht van de gemeente Utrecht wordt ingevuld;
  • De raad over de uitkomsten hiervan te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-jan Brussaard, CDA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CDA, CU

Tegen

VVD, GL, SP, D66, SBU, S&S