Motie Goed onderhoud bomen Europaweg, doet bloeien


7 juli 2016

Motie 154/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 juli 2016,

Constaterende dat:

 • Het college deze zomer de 46 wilgen op de Europaweg gaat kappen en de populieren gaat kandelaberen

Overwegende dat:

 • Kandelaberen betekent zodanig snoeien dat alleen de stam en knotten blijven staan en de boom als zodanig onherkenbaar wordt
 • In Utrecht in de praktijk zwaarder wordt gekandelaberd dan de definitie voorhoudt: hoofdtakken inkorten tot op 50 cm bovenaan en tot op 1 meter onderaan van de basisstam
 • Hierdoor het de het zo geliefde straatbeeld ernstig wordt aangetast, buurtbewoners wel hun stem konden geven op scenario 2 en 3 maar niet op voornemen tot kandelaberen
 • Volgens bomenexperts kandelaberen als gevolg heeft dat 5-10% van de bomen het niet overleeft en een groter percentage sterk kan worden verzwakt
 • De afgelopen periode meermaals weercode geel/oranje is afgegeven door het KNMI en dit geen enkele keer heeft geleid tot ongelukken of overlast op de Europaweg
 • Dit aantoont dat met goed onderhoud, goed snoeien zoals in de zomer van 2015, de populieren op de Europaweg kunnen worden bewaard in hun huidige aanzicht
 • Zelfs het plegen van vaker onderhoud (eens per 1,5 jaar in plaats van eens per 3 jaar) nog altijd goedkoper is dan kandelaberen
 • Deze aanpak recht doet aan de Bomennota uit 2009

Draagt het college op:

 • Het voornemen om de populieren op de Europaweg te kandelaberen te heroverwegen en over te gaan tot goed onderhoud, volgens de Bomennota 2009
 • Indien kandelaberen onvermijdelijk is dit aan te pakken volgens de officiĆ«le definitie en hierbij de bomen te sparen, niet te slopen

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CU, Partij voor de Dieren, GL, D66, PvdA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

S&S, VVD, CDA, SBU

Lees onze andere moties

Motie Bestuurszetel DOMunder op voordracht van de gemeente

Lees verder

Amendement Eerst noodzakelijkheid onderzoeken en daarna besluiten of er een brug nodig is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer