Amen­dement Eerst nood­za­ke­lijkheid onder­zoeken en daarna besluiten of er een brug nodig is


7 juli 2016

Amendement 37/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 7 juli ter bespreking van het raadsvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen Herontwikkeling Voormalig Defensieterrein,

Constaterende dat:

  • De langzaam verkeerbrug indicatief is opgenomen in het SPVE;
  • Na een ruimtelijke inpassingsstudie is er gebleken is dat de langzaam verkeersbrug technisch haalbaar is;

Overwegende dat;

  • Er in het participatietraject inhoudelijke twijfels zijn gerezen over de noodzaak van deze brug;
  • Een studie naar de financiële haalbaarheid van deze brug nog moet plaatsvinden;
  • Op dit moment niet bekend is of nieuwe bewoners de brug noodzakelijk vinden of niet;
  • Pas daarna een definitief oordeel over de wenselijkheid van deze brug kan worden gegeven.

Besluit:

  • De ambitie langzaam verkeerbrug uit het SPvE te schrappen.

En aan het besluit de volgende beslispunten toe te voegen:

  • na de realisatie van de nieuwbouw samen met de huidige en nieuwe bewoners en de roeiclubs, een onderzoek te doen naar de behoefte naar de noodzakelijkheid van de langzaam verkeerbrug;
  • op basis hiervan en op basis van de resultaten van de financiële haalbaarheidsstudie een apart besluit te nemen over de langzaam verkeerbrug.

En gaat over tot de orde de dag.

Bülent lsik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bert-Jan Brussaard, CDA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA

Tegen

GroenLinks, VVD, SBU, S&S, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Goed onderhoud bomen Europaweg, doet bloeien

Lees verder

Motie Beginnen met privacy

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer