Motie Duurzame leges


30 juni 2016

Motie 139/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Utrecht een duurzame stad wil zijn;
  • Particulieren en organisaties zich veel minder bewust zijn van duurzaamheid en klimaatbelasting dan de gemeente zelf;
  • Een financieel voordeel voor burgers en ondernemers een goede motivatie is om meer bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad;
  • De gemeente Enschede laat zien dat het mogelijk is om vergunningen voor activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid vrij te stellen van het betalen van leges;

Overwegende dat:

  • Ook het verduurzamen van particuliere en commerciële activiteiten met betrekking tot bijvoorbeeld bouw of evenementen een bijdrage levert aan het behalen van de Utrechtse klimaatdoelstellingen en aan het realiseren van een gezonde, stille en veilige leefomgeving;

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken of door middel van het geven van korting op of vrijstelling van leges, duurzame keuzes, immers een opgave voor alle beleidsvelden, gestimuleerd kunnen worden;
  • Hierbij een overzicht op te stellen van criteria waaraan aanvragers zouden moeten voldoen (bijvoorbeeld het doorvoeren van bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen bij bouwprojecten of het in verdergaande mate dan volgens regelgeving verplicht is rekening houden met natuur en omwonenden bij evenementen);
  • Hierbij in het oog te houden dat dit beleid niet moet leiden tot een toename van bijvoorbeeld bouwactiviteiten of evenementen, maar enkel tot verduurzaming van voorgenomen activiteiten;
  • Dit onderzoek na de zomer voor te leggen aan de raad zodat het nog vóór de vaststelling van de legesverordening 2017 in de commissie besproken kan worden en het mogelijk is eventuele maatregelen in de legesverordening 2017 op te nemen;
  • In dit onderzoek ook mogelijkheden voor dekking van de maatregelen op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Brechtje Paardekooper, Groenlinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Start actief met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg

Lees verder

Motie Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk (Ja Ja sticker)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer