Motie Pak die ener­gie­ver­spilling aan


16 juni 2022

Motie 138/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030

Constaterende dat:

1. Het Programma energie besparen gebouwde omgeving allerlei besparende maatregelen noemt in de gebouwde omgeving, maar dat er ook kansen onbenut blijven

2. In de gebouwde omgeving bijvoorbeeld volop gebruikt wordt gemaakt van onduurzame terrasverwarming, winkeldeuren te vaak openstaan terwijl wel verwarming of airco aanstaan, het aantal (reclame)videoschermen toeneemt en die ook in de avond- nachturen aanstaan, en er allerlei bronnen van onnodig licht in de avond- en nachturen aanstaan

  Overwegende dat:

  1. Energie die niet gebruikt wordt, ook niet hoeft te worden opgewekt en dus de meest duurzame vorm van energie is

  2. Het aanpakken van zinloos energieverbruik in de gebouwde omgeving een makkelijke winst is voor het klimaat, die ook nog eens geld bespaart

  3. Ondernemers en gebouweigenaren niet altijd op de hoogte zijn dat zij energie verspillen en duurzame alternatieven mogelijk niet kennen

   Draagt het college op:

   1. In samenwerking met ondernemers en gebouweigenaren in actie te komen tegen vormen van energieverspilling in de gebouwde omgeving, zoals niet-duurzame terrasverwarming, openstaande winkeldeuren, lichtvervuiling en videoschermen

   2. De raad over de voortgang te informeren voor het einde van 2022

    En gaat over tot de orde van de dag

    Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
    Rachel Heijne, GroenLinks
    Charlotte Passier, Volt
    Ralph Peeters, D66
    Ilse Raaijmakers, PvdA
    Rik van der Graaf, ChristenUnie


    Status

    Overgenomen

    Voor

    Tegen

    Lees onze andere moties

    Amendement Vrijstelling van eigen bijdrage binnen 3 jaar

    Lees verder

    Amendement Ambitieuzere energiebesparingsdoelen

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer