Amen­dement Ambi­ti­euzere ener­gie­be­spa­rings­doelen


16 juni 2022

Amendement 62/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022 gezien het raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030 d.d. 16 juni 2022 kenmerk 9773224

Constaterende dat:

- Het raadsvoorstel momenteel een energiebesparingsdoelstelling van 30% in 2050 ten opzichte van 2020 hanteert voor de gebouwde omgeving;

- Uit een recent onderzoek door adviesbureau Energiepaleis blijkt dat er een besparingspotentieel is tussen de 30% en de 37%.

Overwegende dat:

- Energiebesparingsmaatregelen zowel goed zijn voor het klimaat als de energierekening van huishoudens;

- De huidige doelstelling onderaan de bandbreedte zit als je kijkt naar het besparingspotentieel;

- Een progressieve en duurzame stad als Utrecht volop ambitie moet tonen als het aankomt op duurzaamheidsmaatregelen zoals energiebesparing;

- Een doelstelling van 35% ambitieuzer is en nog steeds binnen het besparingspotentieel ligt.

- Het Rijk voornemens is om via normering de energie labels E, F, G vanaf 2030 bij verhuur uit te gaan faseren en eveneens om via normering de slechtste energie labels in de utiliteitsbouw uit te faseren;

- Het Rijk heeft aangekondigd dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de nieuwe standaard wordt.

Besluit dat:

Beslispunt 1. Lid b) van het raadsvoorstel Programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030 d.d. 16 juni 2022, kenmerk 9773224 als volgt te wijzigen:

- Een besparing van 35% procent op het energieverbruik in 2050 te hanteren ten opzichte van het energieverbruik in 2020

  Ralph Peters, D66
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Rachel Heijne, GroenLinks
  Ilse Raaijmakers, PvdA
  Charlotte Passier, VOLT
  Annemarijn Oudejans, S&S
  Rik van der Graaf, CU


  Status

  Aangenomen

  Voor

  EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Lees onze andere moties

  Motie Pak die energieverspilling aan

  Lees verder

  Motie Permanente fietsparkeerplekken bij het Muntgebouw

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer