Amen­dement Vrij­stelling van eigen bijdrage binnen 3 jaar


16 juni 2022

Amendement 56/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, gezien het raadsvoorstel wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2022: eigen bijdrage Beschermd Thuis voor volwassenen met een recent verleden van dakloosheid d.d. 16 juni 2022, kenmerk 9775637

Constaterende dat:

- Inwoners met een verleden van dakloosheid binnen 3 jaar het grootste risico hebben om terug te vallen in hun proces richting een stabiele woonsituatie.

Overwegende dat:
- De periode van 3 jaar niet opgeschreven staat in het beslispunt van het raadsvoorstel en het besluit tot wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022.

Besluit:

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2022: eigen bijdrage Beschermd Thuis voor volwassenen met een recent verleden van dakloosheid d.d, kenmerk 9775637 als volgt te wijzigen:

- De wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022 vast te stellen, waarmee inwoners met een verleden van dakloosheid, waar mogelijk tot drie jaar terug bezien, worden vrijgesteld van de eigen bijdrage voor Beschermd Thuis. De vrijstelling geldt ten minste voor de duur van de zorgtoewijzing, tot maximaal drie jaar

-Deze aanpassing op te nemen in het besluit tot wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022.

  Bina Chirino, ChristenUnie
  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
  Ilse Raaijmakers, PvdA
  Mahmut Sungur, DENK
  Ruud Maas, Volt
  Bert van Steeg, CDA
  Nadia Stylianou, D66
  Stevie Nolten, Bij1
  Esma Kendir, Student & Starter
  Cees Bos, Stadsbelang
  Gert Dijkstra, EenUtrecht
  Ingeborg Hornsveld, Groenlinks
  Yvonne Hessel, SP
  Margreet Ramaker, VVD
  David Bosch, PVV


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Unaniem aangenomen

  Tegen