Amen­dement De gemeente geeft het goede voorbeeld


16 juni 2022

Amendement 63/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni, gezien de behandeling van het raadsvoorstel programma energie besparen gebouwde omgeving 2022-2030.

Constaterende dat:

1. Energie besparen een belangrijk onderdeel uitmaakt van de energietransitie;
2. De gemeente hier zelf hier ook aan kan bijdragen, maar dit nog enigszins onderbelicht blijft in het raadsvoorstel en de onderliggende drie programma’s.

Overwegende dat:

1. De gemeente zelf ook een grote impact kan maken, of het nu gaat om haar eigen vastgoed, materieel, consumptie of gedrag en dit inspirerend kan werken richting andere organisaties en inwoners.

Besluit:

1. Bij het programma als uitgangspunt toe te voegen, punt f, namelijk:

“De gemeente geeft het goede voorbeeld, wat ook anderen kan inspireren.”

En gaat over tot de orde van de dag,

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Aangenomen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Energiezuiniger hoogbouw

Lees verder

Amendement Vrijstelling van eigen bijdrage binnen 3 jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer