Motie Ener­gie­zui­niger hoogbouw


16 juni 2022

Motie 130/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, ter bespreking van Burgeragendering Energiezuiniger hoogbouw in Utrecht.

Constaterende dat:

1. De burgeragendering ‘Energiezuiniger hoogbouw in Utrecht’ de gemeenteraad verzoekt het college op te dragen om bij hoogbouw niet af te wijken van de door de wet gestelde eisen voor energiezuinigheid en dus geen gebruik te maken van de mogelijkheid die het Bouwbesluit artikel 5.2.3 biedt om dat wel te doen.

2. Het college van B&W wel degelijk de beleidsvrijheid heeft om als ‘bevoegd gezag’ geen gebruik te maken van de ruimte om af te wijken zoals die wordt geboden in Bouwbesluit artikel 5.2.3. Volgens de leidraad (RVO) geldt namelijk: “De randvoorwaarden en aandachtspunten bij de afwijkingsmogelijkheid van de BENG3-eis worden door
het bevoegd gezag vastgesteld.”

  Overwegende dat:

  1. Het belangrijk is om als gemeente te laten zien aan derden, in het bijzonder aan de vastgoedmarkt, dat we in onze gemeente strenge eisen stellen aan de (hoog)bouw en dat we hierin geen onderscheid maken in de hoogte van die bouw maar werken langs de lijnen van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dus alle bouw moet aan dezelfde eisen voldoen.

  2. Hoogbouw hoger dan 30 tot 50 meter in beginsel altijd moeilijker energiezuinig en/of energieneutraal is te krijgen in vergelijking met laagbouw of middelhoogbouw. Het kan allemaal wel, maar dan tegen aanzienlijk hogere kosten met alle risico’s van dien voor de (huur)kosten van toekomstige gebruikers.

   Draagt het college op:

   1. Een beleidsregel uit te werken waarin beknopt staat aan welke strenge randvoorwaarden moet worden voldaan wil sprake zijn van een beroep op een vrijstelling op het Bouwbesluit artikel 5.2.3.

   2. Alvorens een vrijstelling te verlenen deze eerst nog ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

    Gert Dijkstra, EenUtrecht
    Maarten van Heuven, PvdD


    Status

    Verworpen

    Voor

    EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren

    Tegen

    PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, Volt

    Lees onze andere moties

    Amendement Meer licht, lucht en ruimte, minder verdichting

    Lees verder

    Amendement De gemeente geeft het goede voorbeeld

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer