Commis­sie­bij­drage Raads­brief Strategie voor Groen


8 juni 2023

Het college wil dat er voor 2040 60.000 bomen bijkomen in onze gemeente. Het college heeft aangegeven dat er 80 miljoen voor nodig is als je dit allemaal wil realiseren, maar er is veel te weinig geld voor beschikbaar. Voorzitter, de Partij voor de Dieren gelooft er niet in dat die 60.000 bomen er gaan komen op deze manier. Terwijl dit zo ongelooflijk belangrijk is gezien de biodiversiteits- en klimaatcrisis, maar ook voor de mentale en fysieke gezondheid van mens en dier. Onze fractie kan daarom de keuze om op groen te bezuinigen niet begrijpen.

De financiën zijn niet het enige probleem. Er zal bijvoorbeeld ook voldoende plek voor die bomen moeten zijn. In de raadsbrief die we vandaag hebben geagendeerd staat (en ik citeer): “We onderzoeken belemmeringen voor het planten van bomen door de noodzaak te onderzoeken om regie op de ordening van de ondergrond te nemen.” Voorzitter, hier worden we niet bepaald warm van. Er gaat dus gekeken worden of het misschien nodig is om de regie te nemen op hoe de ondergrond wordt ingericht? Het is nu toch al duidelijk dat het ontzettend moeilijk is om plek te vinden voor bomen? Dus waar wacht het college dan nog op? Graag een verklaring van de wethouder, en een toezegging dat het college de regie gewoon pakt om locaties te vinden.

Onze fractie zou dan ook graag horen van het college welke mogelijkheden het college ziet voor creatieve oplossingen over hoe de doelstelling wél gehaald kan worden. Kan er aanvullende financiering worden gevonden, bijvoorbeeld van fondsen, ontwikkelaars en andere overheden? En voorzitter, normaliter zijn wij er niet voor, maar is het een optie dat wat kleinere bomen worden geplant, omdat deze goedkoper zijn in de aanschaf en het beheer? Als we het dan over creatieve oplossingen hebben: laat bijvoorbeeld kansrijke zaailingen staan en geef deze een beschermde status zodat deze niet gekapt mogen worden. Hier is al een begin gemaakt door dit uit te proberen bij Rotsoord. De Partij voor de Dieren wil graag, net als bij de 10 buurten waar we nu stoepplantjes laten staan, ook een paar verschillende soorten buurten komen waar zaailingen kunnen blijven staan. En hoe denkt het college over een soort van ‘zaailingenasiel’ waar bewoners hun zaailingen (uit de tuin bijvoorbeeld) naartoe kunnen brengen, die opgekweekt kunnen worden en vervolgens in stad kunnen worden geplant? Is het college bereid hier een initiatief voor te starten, in samenwerking met bewoners met groene vingers? Graag een reactie.

Voorzitter, er valt ook te denken aan andere maatregelen: verbind boomspiegels met elkaar middels struiken en plantenrijen die goed worden beschermd tegen auto's, fietsen en andere objecten, vergroot de boomspiegels en verbind deze op plekken waar mogelijk met elkaar. Van klimop is bekend dat het erg goed is voor de opvang van regen, voor de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, en het kan ook geluiddempend werken. Welke mogelijkheden ziet het college om langs geluidswallen, gemeentepanden en woningen vaker klimop te gaan planten? Het college heeft in november 2021 al toegezegd geen epoxy meer aan te brengen in nieuwe boomspiegels. Wij zouden graag zien dat het ook wordt verwijderd uit bestaande boomspiegels en wordt vervangen door planten en struiken. Kan het college dit toezeggen?

Ook in grotere gebieden, in aaneengesloten buurten en gemeenten dienen groene gebieden met elkaar te worden verbonden. Hierdoor komt er meer groen en kunnen dieren gebruik maken van deze groene verbindingen. Onze fractie zou daarom graag weten wat ervoor nodig is om bij ieder nieuwbouwproject veel ‘strenger’ een deel van het grondoppervlak voor groen te bestemmen? Is het college bereid hier harder voor te gaan lopen?

Dan nog een andere vraag. Heeft het college in beeld op hoeveel plekken er ‘gaten’ in de bestaande boomstructuur zijn, door kap of omgevallen bomen? Het komt voor dat mensen inritten aanleggen op dergelijke plekken, of daar hun auto of andere objecten neerzetten. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat gaten in de hoofdgroenstructuur direct in het volgende plantseizoen hersteld moeten worden? Graag een toezegging hierop, net als op actieve inventarisatie hiervan.


Voorzitter, tot slot vraag ik nog even aandacht voor een aantal beloofde brieven over bomen, groen en biodiversiteit in Q2. Denk aan de brief over het bomenbeleid, een brief over herplant naar waarde, informatie over de uitvoering van onze moties Biodiversiteitscrisis en Ook inheems en lokaal, dan pas zijn we er helemaal. Naar verwachting zullen wij de bomenbrieven agenderen, zoals het een partij met de geuzennaam de Bomenpartij betaamt. Hartelijk dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Zienswijzebrief meerjarenbegroting 2024-207 BghU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer