Raads­bij­drage Algemene Beschou­wingen Voor­jaarsnota 2023


8 juni 2023

Deze Voorjaarsnota staat in het teken van zorg. De Jeugdzorg en de uitvoering van de WMO zijn door het Rijk naar gemeenten overgeheveld en deze zeer belangrijke taken kosten veel geld. Het Rijk betaalt onvoldoende mee, en de gemeente gaat nu snijden in allerlei eigen ambities.

Goede zorg is belangrijk. De Partij voor de Dieren vindt het essentieel dat iedereen zich goed en gezond kan voelen. Dat ieders welzijn gegarandeerd is. Dat mens, dier, natuur en klimaat gezond zijn en elkaar in welzijn kunnen versterken. Zorg nodig hebben kost niet alleen geld: het zorgt ook voor ongezonde stress. En stress zorgt voor nog meer stress. Veel gaat nu mis, en we leven in tijden van polycrises, zoals ik bij de Programmabegroting al zei. Multicrises maakte u, voorzitter, ervan bij de nieuwjaarstoespraak.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom van groot belang dat we ongezondheid voorkomen. Preventief beleid voorkomt veel zorg, en mijn partij stuurt graag op de juiste omstandigheden die zorgen voor meer gezondheid. Voorzitter, u kent onze pleidooien voor plantaardig eten, voor een klimaatneutraal Utrecht, voor een groene gemeente en voor de juiste leefomstandigheden voor alle dieren die in onze stad leven. Dat doen we met hart en ziel, omdat we geloven dat dit alles bijdraagt aan een gezonde planeet en een groter welzijn voor ál haar bewoners.

Daarom is het zo absurd dat het college gaat bezuinigen en snijdt in belangrijke ambities zoals het aanplanten van veel meer bomen. Ook vinden wij het tamelijk bizar dat het nieuwe groen dat het college wil aanleggen eigenlijk vooral al bestaat uit groene gebieden om de stad heen. Door het bevorderen van menselijke recreatie tellen locaties als Ockhuyzen en Oud Zuilen binnenkort als groen – terwijl ze dat al zijn. Dit vinden wij een ultieme vorm van greenwashing. In Utrecht willen we graag 75m2 openbaar groen per huishouden, en dat halen we niet. Het college constateert een tendens naar beneden en zegt “scherp te moeten zijn op de koers”. Afschalen van groene ambities is dan ook onacceptabel: op volle kracht vooruit, zeggen wij!

De groei van de stad en het bevorderen van massabezoeken aan Utrecht, waar het college nog altijd druk op stuurt, zie de campagne Heart of Holland en de maar doorgaande festivalisering, zorgt voor meer mensen op dezelfde vierkante meters, voor druk op groen en wilde dieren, voor meer consumptie, en ook meer energiegebruik. Utrecht Klimaatneutraal? Nee hoor, die ambitie heeft het college al lang laten varen. Nieuwe uitgaven in het programma duurzaamheid zijn investeringen in netcongestie en elektrische boten. Goede investeringen, maar bij lange na niet genoeg.

Hoe weinig ambitieus dit college met klimaat, biodiversiteit en stikstof is, blijkt uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen over een nieuwe mestvergister in de Meern: “In dit geval constateren we dat de aanvraag geen uitbreiding van de veestapel betreft en dus niet bijdraagt aan het vergroten van de genoemde crisissen.” Geen vergroting, dus het college komt niet in actie. In Utrecht hebben we 20 bedrijven waar runderen worden gehouden met in totaal 1.524 dieren! Door dit aantal flink te verlagen, zeker de koeien in en rond Amelisweerd, kunnen we echt winst boeken voor dieren, natuur en klimaat.

Voorzitter, de gemeenteraad riep na de klimaatcrisis ook de biodiversiteitscrisis uit. En terecht: de bijensterfte is bijvoorbeeld schrikbarend hoog (in Utrecht zelfs het hoogst van Nederland!) en het aantal vlinders is het laagst sinds 1990. Ook dieren als weidevogels komen steeds meer in de knel door menselijk handelen. Dit is echt alarmerend. We moeten veel zuiniger omgaan met groen, biodiversiteit, natuur en klimaat. We moeten beter voor de dieren zorgen. En met de inmiddels soort van permanente vogelgriep is extra investeren in dierenwelzijn noodzakelijk, maar het extra geld dat de Vogelopvang en Dierenambulance (en ook het asiel) zouden krijgen volgens het coalitieakkoord, hebben zij nog altijd niet ontvangen.

In deze Voorjaarsnota viert de kortetermijnvisie hoogtij. De coalitie kapt bomen voor huizen, zoals op de Ivoordreef. De coalitie investeert in economische groei. En overvallen door kostenposten beukt het college te weinig op de deur van het kabinet, maar stelt het onder meer ambities voor groen en biodiversiteit bij. Utrecht creëert zo negatieve gevolgen voor de lange termijn, met een steniger Utrecht, met minder biodiversiteit, met een heter klimaat en steeds minder wilde dieren.

Zo worden mensen en dieren ziek. Zo is er uiteindelijk nog meer zorg nodig. En zo belanden we in een nog heftigere negatieve spiraal.

Laat mij afsluiten met de woorden: voorts ben ik van mening dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal en biodivers moet worden.